Otwarta Świetlica Międzykulturowa

Otwarta Świetlica Międzykulturowa

uprzejmie informujemy o zmianie w planie spotkań w ramach Otwartej Świetlicy Międzykulturowej. Zapraszamy w środy, czwartki i piątki w godzinach 16.30-19.30.

Zajęcia ruchowo-taneczne z Ksymeną Wojtkowską będą odbywały się w środy (5, 12, 19, 26 października), a plastyczno-sensoryczne z Mają Musialik i Sabiną Leską w czwartki i piątki (6, 7, 13, 14, 20, 21,
27, 28 października).

Więcej szczegółów na stronie:
https://www.facebook.com/uniwersyteckieck/