Rekrutacja uzupełniająca na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+

Rekrutacja uzupełniająca na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+

Rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Spotkanie informacyjne odbędzie się 17 października 2022 r. o godzinie 10 w pokoju 147.

Studenci filologii polskiej studiów I i II stopnia mogą aplikować o wyjazd na następujące uczelnie:

Ponadto, studenci studiów II stopnia mogą aplikować o wyjazdy na uczelnie:

Stypendium miesięczne w roku akademickim 2022/23 wynosi: Francja, Włochy – 450 €; Chorwacja, Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Serbia, Turcja, Węgry – 400 €. Ponadto studenci, którym przysługuje stypendium socjalne, otrzymają dodatkowo 200 € miesięcznie. Studenci z orzeczeniem o niepełnosprawności również mogą wnioskować o dodatkowe stypendium (niezależnie od stypendium socjalnego).

Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o złożenie do 18 października 2022 r.

następujących dokumentów (na adres m.kochanowski@uwb.edu.pl):

– CV z informacjami dotyczącymi edukacji, odbytych praktyk, działalności naukowej oraz dodatkowych osiągnięciach,
– Formularza zgłoszeniowego dla studentów (SMS),dostępnego na stronie: www.uwb.edu.pl (zakładka: Erasmus+ > Wyjazdy studentów > Studia > Formularze > Formularz zgłoszeniowy na studia),
– zaświadczenia o średniej ocen z ostatniego zaliczonego roku (semestru) studiów.

Więcej informacji znaleźć można na stronach:
https://uwb.edu.pl/studia-1457
https://erasmus.org.pl

Spotkanie informacyjne dotyczące zasad rekrutacji na wyjazdy odbędzie się 17 października o godzinie 10 w sali 147.

Dr hab. Marek Kochanowski, prof. UwB
m.kochanowski@uwb.edu.pl
Koordynator Programu Erasmus+
Wydział Filologiczny, kierunek filologia polska