Prelekcja Mistrzowska – Profesor Elżbieta Wesołowska (UAM)

Prelekcja Mistrzowska – Profesor Elżbieta Wesołowska (UAM)

Zapraszamy na pierwszą w tym roku akademickim Prelekcję Mistrza. Tym razem wykład zatytułowany
„Heros na walizkach. Przypadek Edypa”
wygłosi wybitna filolog klasyczna, współpracująca od dawna z białostockim środowiskiem filologicznym, Profesor Elżbieta Wesołowska (UAM).
Prelekcja zostanie wygłoszona w auli Wydziału Filologicznego UwB

3 listopada 2022 o godz. 11:30.

Prelekcja będzie również transmitowana z wykorzystaniem platformy MSTeams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3asoHctuhEloZ6n-Jqx-vTOhAZrUnT7q95zHSW-C27sWA1%40thread.tacv2/1666769786540?context=%7b%22Tid%22%3a%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d%22%2c%22Oid%22%3a%22f6aa8488-1a4b-4059-adcd-059ec17d4ded%22%7d

Facebook: https://fb.me/e/2UjWen57U

Z poważaniem,
dr hab. Krzysztof Korotkich, prof. UwB