Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa – „Polsko-gruzińskie związki literackie, językowe i historyczne”