Nowy tom w wydawnictwie z II poziomu w ramach RID, współredagowany przez badaczkę z Wydziału Filologicznego

Nowy tom w wydawnictwie z II poziomu w ramach RID, współredagowany przez badaczkę z Wydziału Filologicznego

Z radością i dumą zawiadamy, że w prestiżowym wydawnictwie Harrassowitz Verlag ukazała się właśnie książka „Schreiben über Frauenbeziehungen Konstellationen, Räume, Texte” (Pisać o związkach między kobietami. Konstelacje, przestrzenie, teksty) pod redakcją Moniki Bednarczuk (UwB) i Justyny Górny (UW). Autorkami tekstów są historyczki literatury i kultury związane z polskimi, niemieckimi i austriackimi ośrodkami naukowymi.

Książka ukazała się dzięki wsparciu z programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości.

Zachęcamy do lektury – więcej informacji i spis treści na stronie https://www.harrassowitz-verlag.de/Schreiben_%C3%BCber_Frauenbeziehungen/titel_7127.ahtml