VIII ogólnopolska konferencja z cyklu „Nowy regionalizm w badaniach literackich“ zatytułowana „Warstwy ludu” – chłopki, chłopi i inni w literaturach regionalnych (XX-XXI wiek)

VIII ogólnopolska konferencja z cyklu „Nowy regionalizm w badaniach literackich“ zatytułowana „Warstwy ludu” – chłopki, chłopi i inni w literaturach regionalnych (XX-XXI wiek)

Katedra Modernizmu Europejskiego i Badań Kulturowych, Zakład Literatury XIX wieku i Kultur Regionalnych, Zespół Badań Regionalnych na Wydziale Filologicznym Uniwerstetu w Białymstoku we współpracy z Galerią Arsenał zapraszają na VIII ogólnopolską konferencję z cyklu „Nowy regionalizm w badaniach literackich“ zatytułowaną „Warstwy ludu” – chłopki, chłopi i inni w literaturach regionalnych (XX-XXI wiek), która odbędzie się w dniach 15-16 grudnia w sali 47 (Plac NZS 1). W obradach wezmą udział badacze m.in. z Białegostoku, Krakowa, Poznania, Olsztyna, Wrocławia i Zielonej Góry, od lat zaangażowani w badania prowadzone pod hasłem nowego regionalizmu. Można będzie usłyszeć referaty dotyczące twórczości Mariana Pilota, Andrzeja Stasiuka, Edwarda Redlińskiego, Andrzeja Mencwela czy Justyny Kulikowskiej, poczucia godności kaszubskich chłopów i strategii emancypacyjnych chłopskich pamiętnikarek. Wspólnie zastanowimy się nad przebiegiem oraz konsekwencjami „zwrotu ludowego“, który dokonał się w humanistyce i myśleniu społecznym na przestrzeni ostatnich lat. Obrady można śledzić stacjonarnie bądź online.

Link do obrad online:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aUWoDH-6FMyWogqfdHGRU0IadNGDDhAu7UZiVg85VJWQ1%40thread.tacv2/1669028218171?context=%7b%22Tid%22%3a%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d%22%2c%22Oid%22%3a%22f6aa8488-1a4b-4059-adcd-059ec17d4ded%22%7d