NOWY TOM W WYDAWNICTWIE Z II POZIOMU W RAMACH RID, WSPÓŁREDAGOWANY PRZEZ BADACZKĘ Z WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

NOWY TOM W WYDAWNICTWIE Z II POZIOMU W RAMACH RID, WSPÓŁREDAGOWANY PRZEZ BADACZKĘ Z WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Z radością i dumą zawiadamy, że w prestiżowym wydawnictwie Vadenhoeck & Ruprecht (Brill) ukazała się właśnie książka „Wissenschaften und Ihr Dialog. Exkurse zur Erforschung des Lehrens und Lernens fremder Sprachen” (Dyscypliny i ich dialog. Studia nad nauczaniem i uczeniem się języków obcych) pod redakcją Magdaleny Thien (UwB) i Sebastiana Chudaka (UAM w Poznaniu). Autorami tekstów są koledzy i koleżanki z ośrodków naukowych w Polsce (w tym UwB), Niemczech, Włoszech i na Węgrzech.

Książka ukazała się dzięki wsparciu z programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości.

Zachęcamy do lektury – więcej informacji na stronie:

Wissenschaften und ihr Dialog | Germanistische Linguistik | Germanistik
| Literatur-, Sprach- und Kulturwissenschaften | Themen entdecken |
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage (vandenhoeck-ruprecht-verlage.com) [4]

Wolny dostęp:
Wissenschaften und ihr Dialog (vr-elibrary.de) [5]