Badania filologiczne nad cenzurą PRL


Krytyczne edycje wybitnych, zapomnianych dzieł XIX-wiecznej polskiej literatury romantycznej w naukowej serii wydawniczej „Czarny romantyzm


Kulturowe i komparatystyczne badania nad piśmiennictwem regionu podlaskiego oraz pograniczy Polski Północno-Wschodniej w perspektywie tzw. „nowego regionalizmu”:


Literatura polsko-tatarska po 1918 roku