Kategoria: Konferencje literaturoznawcze

Spotkanie z P. Anną Bańkowską – Anne z Zielonych Szczytów, Anne z Avonlea i Anne z Redmondu

Wydział Filologiczny ma zaszczyt zaprosić na spotkanie z Anną Bańkowską, poświęcone jej najnowszym tłumaczeniom powieści o Anne Shirley – Anne z Zielonych Szczytów, Anne z Avonlea i Anne z Redmondu. Wydarzenie jest częścią IX Kongresu Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich, który odbędzie się na Uniwersytecie w Białymstoku w dniach 21-23 września b.r. Spotkanie zostało objęte patronatem honorowym Prezydenta Miasta Białegostoku oraz patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego.

Szczegóły wydarzenia:

– 21 września 2022 godz. 18:30
– Uniwersyteckie Centrum Kultury (Konstantego Ciołkowskiego 1N)
– WSTĘP WOLNY

Prosimy o zgłoszenie chęci udziału w spotkaniu drogą mailową do 20 września 2022: 9ptbkcongress@gmail.com

Anna Bańkowska (1940) – polonistka ze specjalnością językoznawczą, redaktorka i tłumaczka literatury anglojęzycznej. Autorka antologii My mamy kota na punkcie kota (2006) oraz Wierszy cytowanych (2020). Współpracuje z różnymi wydawnictwami, ma na koncie ponad sto przekładów prozy, poezji i dramatów. Najchętniej tłumaczy ambitną beletrystykę, nie stroni od dobrego kryminału, chętnie podejmuje się powtórnych przekładów klasyki. W wolnych chwilach czyta książki, rozmawia o książkach, pisze o książkach oraz uprawia wierszykarstwo stosowane. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, którego jest współzałożycielką, a od 2019 roku członkinią honorową. W 2013 roku została odznaczona brązowym medalem Gloria Artis. Mieszka w Warszawie.

Spotkanie poprowadzi Krzysztof Majer, tłumacz literatury pięknej i tekstów naukowych, absolwent specjalizacji translatorskiej (literatura piękna), adiunkt w Zakładzie Literatury i Kultury Północnoamerykańskiej na Uniwersytecie Łódzkim.

Szczegółowe informacje i aktualności znajdą Państwo na FB wydarzenia:

https://www.facebook.com/events/2244671292357765?ref=newsfeed

IX Kongres Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich na UwB

W dniach 21-23 września b.r. Uniwersytet w Białymstoku będzie gościł uczestników IX Kongresu Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich. To prestiżowe cykliczne wydarzenie, organizowane w tym roku przez Wydział Filologiczny UwB, zgromadzi liczne grono badaczy Kanady z ośrodków uniwersyteckich z Polski i zagranicy. Dziewiąta edycja zatytułowana „Eye/I on Canada: Exclusion and Inclusion / Voix/Voie du Canada: Exclusion et Inclusion” poświęcona jest szeroko rozumianym kwestiom wykluczenia i praktykom inkluzywnym w kontekście kanadyjskim lub kanadyjsko-polskim. Kongresy PTBK mają charakter interdyscyplinarny, gromadzą bowiem naukowców z zakresu polityki i polityki publicznej, stosunków międzynarodowych, studiów społecznych, historii, literatury i sztuki, studiów kulturowych i medialnych, lingwistyki, a także pisarzy i artystów związanych z Kanadą. Są też efektem współpracy polskich kanadystów i romanistów zajmujących się kulturą Quebecu. Odbywają się co trzy lata. Tegoroczne wydarzenie uświetni obecność znamienitych gości: Ambasador Kanady w Polsce Leslie Scanlon oraz Anny Bańkowskiej, znakomitej tłumaczki, której niedawny przekład Anne z Zielonych Szczytów (Wyd. Marginesy, 2022) wywołał niemałe poruszenie na polskiej scenie literackiej.

Wykłady plenarne wygłoszą:

  • prof. Eva Darias-Beautell z University of La Laguna (Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania)
  • dr hab. Dagmara Drewniak, prof. UAM z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • prof. dr hab. Józef Kwaterko z Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego
  • prof. Maria Löschnigg z University of Graz (Austria)
  • prof. Joel Sokolsky z Royal Military College of Canada (Kingston, Kanada)

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie kongresu:

https://pacs2022.uwb.edu.pl/

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa W dwusetną rocznicę urodzin i sto sześćdziesiątą rocznicę śmierci Władysława Syrokomli

Wilno i Wileńszczyzna XIX wieku: język – literatura – kultura (Wilno – Borejkowszczyzna), 13–14.09.2022 r.

Organizatorzy i szczegóły
Program 

W kręgu problemów antropologii literatury – Konferencja Literaturoznawcza

Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”oraz Zakład Slawistyki i Literatur RosjiWydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstokumają zaszczyt zaprosić Państwa naVI Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu  

„W kręgu problemów antropologii literatury.Człowiek w poszukiwaniu tożsamości. Między technicyzacją a duchowością”,  

która odbędzie się w dniach 24-25 listopada 2022 r. w Białymstoku w trybie hybrydowym.

Zgłoszenie uczestnictwa prosimy przesłać do 31 października 2022 r. na adres:
czlowiek2022@gmail.com.

Szczegóły w załączeniu
Formularz zgłoszeniowy

III Międzynarodowa Konferencja INSPIRATIONS

Pracownia Literatury Francuskiej i Frankofońskiej (Uniwersytet w Białymstoku) oraz Zakład Filologii Francuskiej (Uniwersytet Wileński) zapraszają do udziału w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej

INSPIRATIONS

„Perspectives de langue(s) dans les littératures d’expression française”

Konferencja odbędzie się w dniach 3-4 listopada 2022 roku w Wilnie.

Czekamy na zgłoszenia do 31 maja 2022.

Więcej informacji:
Komunikat konferencji

Konferencja: SOFÍA CASANOVA: PISARKA, OSOBOWOŚĆ HISZPAŃKIEGO I POLSKIEGO ŻYCIA INTELEKTUALNEGO TEKSTY – ŚWIADECTWA – INTERPRETACJE

Katedra Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych
Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”
Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
Laboratorium „Sofía Casanova”
Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego
Muzeum PrzyrodyDwór Lutosławskich w Drozdowie

mają zaszczyt zaprosić na

Międzynarodową Jubileuszową Konferencję Naukową

SOFÍA CASANOVA:
PISARKA, OSOBOWOŚĆ HISZPAŃKIEGO I POLSKIEGO
ŻYCIA INTELEKTUALNEGO
TEKSTY – ŚWIADECTWA – INTERPRETACJE

WOŁYŃ, PODLASIE I „INNE” PRZESTRZENIE // ВОЛИНЬ, ПІДЛЯШШЯ ТА «ІНШІ» ПРОСТОРИ

Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”
Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku (Polska)
Wydział Filologii i Dziennikarstwa
Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego
im. Łesi Ukrainki w Łucku (Ukraina)

mają zaszczyt zaprosić na
polsko-ukraińską

Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Naukową

WOŁYŃ, PODLASIE I „INNE” PRZESTRZENIE
Prowincja i centrum w kulturze ukraińskiej i polskiej.
Ujęcia interdyscyplinarne

Konferencja odbędzie się 20 maja 2022 roku w Białymstoku i Łucku w systemie hybrydowym (uczestnicy z Białegostoku i Łucka wystąpią stacjonarnie w swoich ośrodkach, pozostali referenci połączą się online).

Zagadnienia badawcze Konferencji:
– Obraz literacki stolicy i prowincji na skrzyżowaniu kultur.
– Wołyń, Podlasie, Polesie w literaturach polskiej i ukraińskiej.
– Etnoimagologiczne modele Polaka i Ukraińca w literaturach ukraińskiej i polskiej.
– Heterotopie jako «inne przestrzenie» i ich wyraz w literaturze.
– Lingwistyczny wymiar centrum i peryferii w literaturach polskiej i ukraińskiej.
– Teatr, malarstwo, sztuki plastyczne: ich obraz prowincji i centrum.
– Literatura ukraińska w Polsce, literatura polska na Ukrainie: perspektywa Wołynia i Podlasia.
– Historia oglądana z wołyńskiej i podlaskiej prowincji: literackie zapisy.
– Obraz centrum i peryferii w polskich i ukraińskich mediach.

***

Języki Konferencji: polski, ukraiński, angielski.
Czas wystąpień: 20 minut.

Miejsca obrad stacjonarnych w Polsce: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku; na Ukrainie: Wołyński Uniwersytet Narodowy imienia Łesi Ukrainki w Łucku.

***

Organizatorzy nie przewidują wpisowego. Prelegentom, którzy wystąpią stacjonarnie, nie zapewniamy noclegu i zwrotu kosztów podróży.

Materiały Konferencji zostaną opublikowane (w zależności od preferencji autorów) w: pismach naukowych „Linguodidactica” (językoznawcze), „Bibliotekarz Podlaski” (literaturo- i kulturoznawcze) oraz osobnej monografii w wydawnictwie z listy Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Na zgłoszenia czekamy do 15 lutego 2022 roku. Prosimy nadsyłać je na adresy mailowe:

jlawski@wp.pl [Jarosław Ławski]
rszymula@interia.pl [Robert Szymula]
svitlanasuhareva@gmail.com [Svitłana Suchariewa]

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt mailowy na podane adresy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji!

Doc. dr Lilia Ławrynowicz
Dziekan Wydziału Filologii i Dziennikarstwa, Łuck

Doc. dr hab. Switłana Suchariewa
Kierownik Katedry Polonistyki i Przekładu, Łuck

Prof. Jarosław Ławski
Dziekan Wydziału Filologicznego, Białystok

Dr Robert Szymula
Prodziekan Wydziału Filologicznego, Białystok

Komitet Organizacyjny – adres:
Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”
Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
Pl. NZS-u 1, 15-420 Białystok; tel. +48 664 057 370, +48 85 745 74 68;

Komitet Naukowy Konferencji:
– Jurij Hromyk, doktor nauk filologicznych, profesor, prorektor ds. edukacji i rekrutacji Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki – Przewodniczący
– Leonarda Dacewicz, profesor doktor habilitowany, kierownik Katedry Językoznawstwa Slawistycznego Uniwersytetu w Białymstoku – Przewodnicząca
– Luiza Olander, doktor habilitowany, profesor Katedry Polonistyki i Przekładu Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki
– Switłana Suchariewa, doktor habilitowany, docent, profesor i kierownik Katedry Polonistyki i Przekładu Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki
– Maria Mokłycia, doktor habilitowany, profesor Katedry Teorii Literatury i Literatury Obcej Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki
– Lilia Ławrynowicz, doktor nauk filologicznych, docent, dziekan Wydziału Filologii i Dziennikarstwa Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki
– Anna Janicka, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu w Białymstoku, Katedra Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych
– Violetta Wejs-Milewska, profesor doktor habilitowany, prodziekan Wydziału Filologicznego, Katedra Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych
– Dariusz Kulesza, profesor doktor habilitowany, dyrektor Kolegium Literaturoznawstwa Uniwersytetu w Białymstoku
– Jarosław Karzarnowicz, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu w Białymstoku, Zakład Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Onomastyki Regionalnej

Komitet Organizacyjny Konferencji
– Jarosław Ławski, profesor doktor habilitowany, Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku – Przewodniczący
– Lilia Ławrynowicz, doktor nauk filologicznych, docent, dziekan Wydziału Filologii i Dziennikarstwa Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki – Przewodnicząca
– Switłana Suchariewa, doktor habilitowany, docent, profesor i kierownik Katedry Polonistyki i Przekładu Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki – Sekretarz
– Wiktor Jaruczyk, doktor nauk filologicznych, docent, kierownik Katedry Literatury Ukraińskiej Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki – Sekretarz
– Robert Szymula, doktor, prodziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku – Sekretarz
– Michał Mordań, doktor, Katedra Językoznawstwa Porównawczego I Stosowanego
Zakład Historycznego Językoznawstwa Słowiańskiego – Sekretarz
– Anna Romanik, doktor, Katedra Językoznawstwa Slawistycznego
Zakład Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Onomastyki Regionalnej – Sekretarz

Кафедра філологічних досліджень «Схід – Захід»
Філологічний факультетУніверситету в Білостоці (Польща)
Факультет філології та журналістики
Волинського національного університету
ім. Лесі Українки (Луцьк, Україна)

мають за честь запросити
на польсько-українську

міжнародну міждисциплінарну наукову конференцію

ВОЛИНЬ, ПІДЛЯШШЯ ТА «ІНШІ» ПРОСТОРИ:
Провінція і центру польській та українській культурах.
Міждисциплінарні підходи

Конференція відбудеться 20 травня 2022 року в Білостоці та Луцьку в гібридному режимі (учасники з Білостоку та Луцька виступатимуть стаціонарно у своїх закладах, інші учасники приєднаються дистанційно).

Наукова проблематика конференції:
– Літературний образ столиці та провінції на перехресті культур.
– Волинь, Підляшшя, Полісся у польській та українській літературах.
– Етноімагологічні моделі поляка й українця в українській і польській літературах.
– Гетеротопії як «інші простори», їх вираження в літературі.
– Лінгвістичний вимір центру і периферії у польській та українській літературах.
– Театр, художнє мистецтво, пластика: втілення образу провінції та центру.
– Українська література в Польщі, польська література в Україні: перспектива Волині та Підляшшя.
– Оглядова історія волинської та підляської провінції: літературні нотатки.
– Образ центру та периферії в польських та українських ЗМІ.

***

Мови конференції: польська, українська, англійська.
Час виступу: 20 хвилин.

Місця стаціонарних засідань у Польщі: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku; в Україні: ВНУ імені Лесі Українки.

***

Конференція проводиться без вступних внесків. Учасникам, які виступатимуть стаціонарно, нічліг не надається і не повертаються кошти за проїзд.

Матеріали конференції будуть опубліковані (на вибір авторів) у: наукових часописах „Linguodidactica” (мовознавство), „Bibliotekarz Podlaski” (літературо- i культурознавство) чи окремій колективній монографії.

Чекаємо на заявки до 15 лютого 2022 року. Просимо надсилати їх на адреси:

jlawski@wp.pl [Jarosław Ławski]
rszymula@interia.pl [Robert Szymula]
svitlanasuhareva@gmail.com [Світлана Сухарєва]

У випадку запитань і сумнівів просимо звертатися за цими адресами.

Щиро запрошуємо до участі в конференції!

Доц., к. філол. н Лілія Лавринович
Декан факультету філології
та журналістики, Луцьк

Доц., д. філол. н. Світлана Сухарєва
професор і завідувач кафедри
полоністики і перекладу, Луцьк

проф. Ярослав Лавський
декан філологічного факультету
Білосток

д-р Роберт Шимуля
заступник декана філологічного
факультету, Білосток

Організаційний комітет – адреса:
Кафедра філологічних досліджень «Схід – Захід»
Філологічний факультет Університету в Білостоці
Pl. NZS-u 1, 15-420 Białystok; tel. +48 664 057 370, +48 85 745 74 68;

Науковий комітет конференції:
– Юрій Громик, кандидат філологічних наук, професор, проректор з навчальної роботи та рекрутації Волинського національного університету імені Лесі Українки – Голова
– Леонарда Дацевіч, професор, доктор філологічних наук, завідувач кафедри славістичного мовознавства Університету в Білостоці – Голова
– Луїза Оляндер, доктор філологічних наук професор кафедри полоністики і перекладу Волинського національного університету імені Лесі Українки
– Світлана Сухарєва, доктор філологічних наук, доцент, професор і завідувач кафедри полоністики і перекладу Волинського національного університету імені Лесі Українки
– Марія Моклиця, доктор філологічних наук, професор кафедри теорії літератури і зарубіжної літератури Волинського національного університету імені Лесі Українки
– Лілія Лавринович, кандидат філологічних наук, доцент, декан факультету філології та журналістики Волинського національного університету імені Лесі Українки
– Анна Яніцка, доктор філологічних наук, професор Університету в Білостоці, кафедра філологічних міждисциплінарних досліджень
– Віолетта Вейс-Мілевська, професор, доктор філологічних наук, заступник декана філологічного факультету, кафедра філологічних міждисциплінарних досліджень
– Даріуш Кулеша, професор, доктор філологічних наук, директор Колегії літературознавства Університету в Білостоці
– Ярослав Кажарновіч, доктор філологічних наук, професор Університету в Білостоці, Заклад східнослов’янського мовознавства i регіональної ономастики

Організаційний комітет конференції
– Ярослав Лавський, професор, доктор філологічних наук, декан філологічного факультету Університету в Білостоці – Голова
– Лілія Лавринович, кандидат філологічних наук, доцент, декан факультету філології та журналістики Волинського національного університету імені Лесі Українки – Голова
– Світлана Сухарєва, доктор філологічних наук, доцент, професор і завідувач кафедри полоністики і перекладу Волинського національного університету імені Лесі Українки – Секретар
– Віктор Яручик, доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української літератури Волинського національного університету імені Лесі Українки
– Робер Шимуля, доктор, заступник декана філологічного факультету Університету в Білостоці – Секретар
– Mіхал Мордань, доктор, кафедра порівняльного і прикладного мовознавства,
Заклад історичного слов’янського мовознавства – Секретар
– Анна Романюк, доктор, кафедра славістичного мовознавства,
Заклад східнослов’янського мовознавства і регіональної ономастики – Секретар

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” na lata 2019-2022 nr projektu 009/RID/2018/19 kwota finansowania 8 791 222,00 zł.

Проєкт фінансується в рамках програми Міністра освіти і науки РП «Регіональна ініціатива досконалості» на 2019–2022 рр. № проєкту 009/RID/2018/19 сума фінансування 8 791 222,00 зл.

The project is financed from the grant received from the Polish Ministry of Education and Science under the Regional Initiative of Excellence programme for the years 2019-2022, project number 009/RID/2018/19, the amount of funding 8 791 222,00 zloty.

Konferencja: OBRAZ KRAJU – OBRAZ POETY – RECEPCJA – KONTEKSTY EUROPEJSKIE

Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”
Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
Wydział I Filologiczny
Polskiej Akademii Umiejętności
Katedra Polonistyki
Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

mają zaszczyt zaprosić na

Międzynarodową Jubileuszową Konferencję Naukową

ADAM MICKIEWICZ I UKRAINA
OBRAZ KRAJU – OBRAZ POETY – RECEPCJA – KONTEKSTY EUROPEJSKIE

Konferencja będzie miała charakter jubileuszowy. Odbędzie się w ramach Roku Romantyzmu Polskiego upamiętniającego 200. rocznicę zapoczątkowania tego prądu w kulturze polskiej wydaniem I tomu Poezyj Adama Mickiewicza w Wilnie w 1822 roku.

Termin: 22 września 2022 r.
Formuła konferencji: hybrydowa (część uczestników sesji wystąpi stacjonarnie w Kijowie i Białymstoku, część połączy się online).
Języki: polski, ukraiński, angielski, niemiecki, francuski
Wpisowe: nie przewidujemy wpisowego.

ZAGADNIENIA BADAWCZE KONFERENCJI:
– Obraz Ukrainy i kultury ukraińskiej w pismach Adama Mickiewicza.
– Obraz Mickiewicza w kulturze ukraińskiej, recepcja jego twórczości.
– Początki romantyzmu w Polsce a początki romantyzmu na Ukrainie.
– Ziemie ukraińskie w biografii i twórczości Mickiewicza (Charków, Odessa, Krym).
– Mickiewicz o twórcach ukraińskich i pisarzach ukraińskiej szkoły w romantyzmie polskim.
– Wczesny romantyzm polski i ukraiński w badaniach XX i XXI wieku.
– Wczesny romantyzm ukraiński i polski oraz jego metamorfozy we współczesnej kulturze polskiej i ukraińskiej (wysokiej i popularnej).
– Echa malarskie, muzyczne, plastyczne początków obu romantyzmów.

Serdecznie zapraszamy!

Uczestnicy obrad stacjonarnych w Białymstoku przyjeżdżają na koszt własny. Z uczestnikami online zostanie przed konferencją przeprowadzone łączenie próbne (we wskazanym terminie).

Zgłoszenia tematów prosimy przesyłać do 3 maja 2022 roku na adres:
jlawski@wp.pl
lub
msu2006@ukr.net[zgłoszenia ukraińskie]

Prosimy o zadeklarowanie w zgłoszeniu, w jakiej formie chcą Państwo wziąć udział w Konferencji:
– stacjonarnie w Kijowie lub Białymstoku,
– czy w formie połączenia online.

Owocem Konferencji będzie monografia zbiorowa wydana w renomowanym wydawnictwie z listy MEiN.

Serdecznie zapraszamy!

Prof. Lucjan Suchanek
[Kraków, PAU]

Dyr. Beata Zadykowicz
[Książnica Podlaska]

Prof. Jarosław Ławski
[Białystok, UwB, PAU]

Prof. Rościsław Radyszewski
[KNU, NANU, Kijów]

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI:
– Prof. Lucjan Suchanek (PAU) – Przewodniczący
– Prof. Piotr Biłos (INALCO, Paryż)
– Prof. Mariya Bracka (KNU, Kijów)
– Dr hab. Artur Bracki (Gdańsk, Kijów)
– Dr hab. Anna Janicka, prof. UwB (Białystok)
– Prof. Kazimierz Korus (PAU, Kraków)
– Doc. dr Artur Malinowski (Odessa)
– Prof. Jewhen Nakhlik (NANU, Lwów)
– Prof. Marek Piechota (UŚ, Katowice)
– Prof. Rościsław Radyszewski (KNU, Kijów)
– Prof. Walentyna Sobol (UW, Warszawa)
– Prof. Mikołaj Sokołowski (IBL PAN, Warszawa)
– Prof. Switłana Suchariewa (Łuck)
– Prof. Lech Suchomłynow (Mariupol)
– Dr Paweł Wojciechowski (UwB, Białystok)

Konferencja odbywa się w ramach programu MEiN pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” realizowanego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Edukacji Nauki pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” na lata 2019–2022 nr projektu 009/RID/2018/19 kwota finansowania 8 791 222,00 zł.”

„The project is financed from the grant received from the Polish Ministry of Education and Science under the Regional Initiative of Excellence programme for the years 2019–2022, project number 009/RID/2018/19, the amount of funding 8 791 222,00 zloty.”