Kategoria: Obrony

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej mgr Natalii Szabołtas

Białystok, 7 października 2022 r.

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej
w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo zawiadamia, że 19 października 2022 r. o godz. 14.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Natalii Szabołtas

Temat rozprawy: Inflacka wieszczka Olga Daukszta – tożsamość i twórczość.

Promotor: dr hab. Anna Janicka, prof. UwB

Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski
prof. dr hab. Elżbieta Hurnik

Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym z przekazem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem platformy Blackboard Collaborate zapewniającej publiczny dostęp do wydarzenia i umożliwiającej uczestnikom spotkania bezpośrednią komunikację.

Link do obrony: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7P7nYtllmYz8Syke1J10-wiA-K3MyTu6Chcu-m1aPHE1%40thread.tacv2/1665135713863?context=%7b%22Tid%22%3a%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d%22%2c%22Oid%22%3a%22f6aa8488-1a4b-4059-adcd-059ec17d4ded%22%7d

Rozprawa doktorska dostępna jest w sekretariacie Kolegium Literaturoznawstwa (p. 91, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów, 15-420 Białystok).

Streszczenie oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału:

Prof. dr hab. Dariusz Kulesza
Przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej mgr Elwiry Tomczyk

Białystok, 7 października 2022 r.

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej
w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo zawiadamia, że 18 października 2022 r. o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Elwiry Tomczyk

Temat rozprawy: Maria Zabojecka. Życie i twórczość literacka.

Promotor: prof. dr hab. Jarosław Ławski

Recenzenci: prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska
dr hab. Marek Kurkiewicz, prof. UKW

Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym z przekazem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem platformy Blackboard Collaborate zapewniającej publiczny dostęp do wydarzenia i umożliwiającej uczestnikom spotkania bezpośrednią komunikację.

Link do obrony: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7P7nYtllmYz8Syke1J10-wiA-K3MyTu6Chcu-m1aPHE1%40thread.tacv2/1665133651770?context=%7b%22Tid%22%3a%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d%22%2c%22Oid%22%3a%22f6aa8488-1a4b-4059-adcd-059ec17d4ded%22%7d

Rozprawa doktorska dostępna jest w sekretariacie Kolegium Literaturoznawstwa (p. 91, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów, 15-420 Białystok).

Streszczenie oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału:

Prof. dr hab. Dariusz Kulesza
Przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej mgr. Michała Bartłomieja Citki

KOLEGIUM JĘZYKOZNAWSTWA
Wydział Filologiczny | Uniwersytet w Białymstoku
Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1| pok. 69 | 15-420 Białystok PL
tel./ 85-7457450 | kj.filologia@uwb.edu.pl

_______________________________________________________

Białystok, 14.06.2022 r.

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo

Rada Dyscypliny Językoznawstwo zawiadamia, że 27 czerwca 2022 r. o godz. 9.15 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Michała Bartłomieja Citki

Temat rozprawy: „Budowanie świadomości artykulacyjnej na początku nauki języka obcego na przykładzie języka polskiego”.

Promotor: dr hab. Elżbieta Awramiuk, prof. UwB
Promotor pomocniczy: dr Dorota Szymaniuk
Recenzenci: dr hab. Iwona Kaproń-Charzyńska, prof. UMK
dr hab. Anna Barbara Seretny, prof. UJ

Obrona odbędzie się w trybie stacjonarnym na Wydziale Filologicznym (s. 47 Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1).

Rozprawa doktorska dostępna jest w Bibliotece Filologicznej Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Liniarskiego 3, 15-420 Białystok , (poniedziałek-piątek w godz. 9:00-16:30).

Streszczenie oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału: https://filologia.uwb.edu.pl/index.php/przewody-doktorskie/

dr hab. Anna Harbig, prof. UwB
Przewodnicząca Rady Dyscypliny Językoznawstwo

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Białystok, 30 maja 2022 r.

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej
w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo zawiadamia, że 13 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Katarzyny Klewinowskiej

Temat rozprawy: Temat rozprawy: „Drogi twórcze kobiet na przełomie XIX i XX wieku – Maria Krzymuska i jej córki”

Promotor: prof. dr hab. Anna Wydrycka – promotor

Recenzenci: Prof. UAM, dr hab. Małgorzata Obulicz-Kozaryn
Prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska

Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym z przekazem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem platformy Blackboard Collaborate zapewniającej publiczny dostęp do wydarzenia i umożliwiającej uczestnikom spotkania bezpośrednią komunikację.

Link do obrony: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7P7nYtllmYz8Syke1J10-wiA-K3MyTu6Chcu-m1aPHE1%40thread.tacv2/1653896387552?context=%7b%22Tid%22%3a%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d%22%2c%22Oid%22%3a%22f6aa8488-1a4b-4059-adcd-059ec17d4ded%22%7d

Rozprawa doktorska dostępna jest w sekretariacie Kolegium Literaturoznawstwa (p. 91, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów, 15-420 Białystok).

Streszczenie oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału:

Prof. dr hab. Dariusz Kulesza
Przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej w – mgr Anna Dziok-Łazarecka

Białystok, 13 kwietnia 2022 r.

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej
w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo zawiadamia, że 27 kwietnia 2022 r. o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Anny Dziok-Łazareckiej

Temat rozprawy: „Nature Walks. Peripatetic Tradition in the Non-Fiction Travel Writing of Robert Macfarlane” (Przyrodnicze wędrówki. Tradycja perypatetyczna w niefikcjonalnym podróżopisarstwie Roberta Macfarlane’a

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Moroz – promotor

Recenzenci: prof. dr. hab. Zbigniew Białas
dr hab. dr hab. Jakub Lipski, prof. UKW

Rozprawa doktorska dostępna jest w sekretariacie Kolegium Literaturoznawstwa (p. 91, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów, 15-420 Białystok).

Streszczenie oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału:

Prof. dr hab. Dariusz Kulesza
Przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo

Rada Dyscypliny Językoznawstwo zawiadamia, że 26 kwietnia 2022 r. o godz. 13.30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra Piotra Jerzego Malinowskiego

Temat rozprawy: „Odwołania do technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w podręcznikach do nauki języka angielskiego wobec oczekiwań nauczycieli”.

Promotor: dr hab. Elżbieta Awramiuk, prof. UwB
Promotor pomocniczy: dr Ewa Lewicka-Mroczek

Recenzenci: dr hab. Jarosław Grzegorz Krajka, prof. UMCS
dr hab. Przemysław Damian Krakowian, prof. UŁ

Obrona odbędzie się w trybie stacjonarnym na Wydziale Filologicznym (s. 47 Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1).

Rozprawa doktorska dostępna jest w sekretariacie Kolegium Językoznawstwa (p. 69, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów, 15-420 Białystok).

Streszczenie oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału: https://filologia.uwb.edu.pl/index.php/przewody-doktorskie/

dr hab. Anna Harbig, prof. UwB
Przewodnicząca Rady Dyscypliny Językoznawstwo

Nowy regionalizm w badaniach literackich

Zespół Badań Regionalnych, Katedra Modernizmu Europejskiego i Badań Kulturowych oraz Zakład Literatury XIX wieku i Kultur Regionalnych, we współpracy z Galerią Arsenał, zapraszają w grudniu 2022 roku na VIII konferencję z cyklu „Nowy regionalizm w badaniach literackich”, tym razem poświęconą chłopstwu w najnowszej literaturze i sztuce. Opatrując sesję hasłem „warstwy ludu” chcieliśmy zasugerować, że zależy nam na wydobyciu zróżnicowania (nie tylko regionalnego) chłopskich doświadczeń. Szczegółowy opis idei konferencji i zagadnień, którym chcemy się bliżej przyjrzeć, znajduje się w załączniku.

Formularz
Załącznik

Zapraszamy!

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Magdaleny Majewskiej

Białystok, 11 października 2021 r.

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej
w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo

Rada Dyscypliny Językoznawstwo zawiadamia, że 26 października 2021 r. o godz. 12.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Magdaleny Majewskiej

Temat rozprawy: Językowe obrazy kobiety i mężczyzny w felietonach prasowych z przełomu wieków XX i XXI (na przykładzie tekstów Tomasza Raczka i Małgorzaty Domagalik z tygodnika „Wprost”)

Promotor:
dr hab. Beata Kuryłowicz, prof. UwB

Recenzenci:
dr hab. Joanna Kulwicka-Kamińska, prof. UMK (UMK, Toruń)
dr hab. Małgorzata Bortliczek, prof. UŚ (UŚ, Katowice)

Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym z przekazaniem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem platformy Blackboard Collaborate zapewniającej publiczny dostęp do wydarzenia i umożliwiającej uczestnikom spotkania bezpośrednia komunikację.

Link do obrony: https://eu.bbcollab.com/guest/a056acea8c2a4c9fa5581a7d1dda1880

Rozprawa doktorska dostępna jest na stronie Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku:
https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/11689/1/M_Majewska_Jezykowe_obrazy_kobiety_imezczyny_w_felietonach_prasowych.pdf

oraz w sekretariacie Kolegium Językoznawstwa (p. 69, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów, 15-420 Białystok).
Streszczenie oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału:
https://filologia.uwb.edu.pl/index.php/przewody-doktorskie/

Prof. dr hab. Irena Szczepankowska
Przewodnicząca Rady Dyscypliny Językoznawstwo

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Eweliny Feldman-Kołodziejuk

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej
w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo zawiadamia, że 29 września 2021 r. o godz. 11.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Eweliny Feldman-Kołodziejuk

Temat rozprawy: Intergenerational Transmission of Motherhood in the Fiction of Margaret
Atwood [Międzypokoleniowy przekaz macierzyństwa w twórczości prozatorskiej Margaret Atwood]

Promotor:
dr hab. Jerzy Kamionowski, prof. UwB

Recenzenci:
Dr hab. Paulina Ambroży, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza)
Dr hab. Anna Branach-Kallas, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja
Kopernnika)

Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym z przekazem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem platformy Blackboard Collaborate zapewniającej publiczny dostęp do wydarzenia i umożliwiającej uczestnikom spotkania bezpośrednią komunikację.

Link do obrony: https://eu.bbcollab.com/guest/ec2acb1583cf43d09c6711d6b3232923

Rozprawa doktorska dostępna jest na stronie Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku:
https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/195


oraz w sekretariacie Wydziału Filologicznego (p. 83, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów, 15-420 Białystok).
Streszczenie oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału:
https://filologia.uwb.edu.pl/index.php/przewody-doktorskie/

Zawiadomienie

Prof. dr hab. Dariusz Kulesza
Przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo

Publiczna obrona rozprawy mgr Magdaleny Łapińskiej

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej
w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo zawiadamia, że 27 lipca 2021 r. o godz. 11.30
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Magdaleny Łapińskiej

Temat rozprawy: Violence and its costs in contemporary African American Women’s fiction
in the light of Slivan S. Tomkins’s study of affects

Promotor: dr hab. Jerzy Kamionowski, prof. UwB

Recenzenci:
Dr hab. Dominika Ferens, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
Dr hab. Ewa B. Łuczak, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym z przekazem obrazu i dźwięku w czasie
rzeczywistym, z wykorzystaniem platformy Blackboard Collaborate zapewniającej publiczny
dostęp do wydarzenia i umożliwiającej uczestnikom spotkania bezpośrednią komunikację.

Link do obrony: https://eu.bbcollab.com/guest/cd12a73f2858440bba5f138b18880efb

Rozprawa doktorska dostępna jest na stronie Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku:
https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/11288/1/M_Lapinska_Violence_and_i
ts_costs_in_contemporary.pdf

oraz w sekretariacie Wydziału Filologicznego (p. 83, Plac Niezależnego Zrzeszenia
Studentów, 15-420 Białystok).

Streszczenie oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału:
https://filologia.uwb.edu.pl/index.php/przewody-doktorskie/

Prof. dr hab. Dariusz Kulesza
Przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo