Kategoria: Prelekcje mistrzowskie

Rekrutacja uzupełniająca na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+

Rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Spotkanie informacyjne odbędzie się 17 października 2022 r. o godzinie 10 w pokoju 147.

Studenci filologii polskiej studiów I i II stopnia mogą aplikować o wyjazd na następujące uczelnie:

Ponadto, studenci studiów II stopnia mogą aplikować o wyjazdy na uczelnie:

Stypendium miesięczne w roku akademickim 2022/23 wynosi: Francja, Włochy – 450 €; Chorwacja, Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Serbia, Turcja, Węgry – 400 €. Ponadto studenci, którym przysługuje stypendium socjalne, otrzymają dodatkowo 200 € miesięcznie. Studenci z orzeczeniem o niepełnosprawności również mogą wnioskować o dodatkowe stypendium (niezależnie od stypendium socjalnego).

Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o złożenie do 18 października 2022 r.

następujących dokumentów (na adres m.kochanowski@uwb.edu.pl):

– CV z informacjami dotyczącymi edukacji, odbytych praktyk, działalności naukowej oraz dodatkowych osiągnięciach,
– Formularza zgłoszeniowego dla studentów (SMS),dostępnego na stronie: www.uwb.edu.pl (zakładka: Erasmus+ > Wyjazdy studentów > Studia > Formularze > Formularz zgłoszeniowy na studia),
– zaświadczenia o średniej ocen z ostatniego zaliczonego roku (semestru) studiów.

Więcej informacji znaleźć można na stronach:
https://uwb.edu.pl/studia-1457
https://erasmus.org.pl

Spotkanie informacyjne dotyczące zasad rekrutacji na wyjazdy odbędzie się 17 października o godzinie 10 w sali 147.

Dr hab. Marek Kochanowski, prof. UwB
m.kochanowski@uwb.edu.pl
Koordynator Programu Erasmus+
Wydział Filologiczny, kierunek filologia polska

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej mgr Natalii Szabołtas

Białystok, 7 października 2022 r.

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej
w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo zawiadamia, że 19 października 2022 r. o godz. 14.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Natalii Szabołtas

Temat rozprawy: Inflacka wieszczka Olga Daukszta – tożsamość i twórczość.

Promotor: dr hab. Anna Janicka, prof. UwB

Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski
prof. dr hab. Elżbieta Hurnik

Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym z przekazem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem platformy Blackboard Collaborate zapewniającej publiczny dostęp do wydarzenia i umożliwiającej uczestnikom spotkania bezpośrednią komunikację.

Link do obrony: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7P7nYtllmYz8Syke1J10-wiA-K3MyTu6Chcu-m1aPHE1%40thread.tacv2/1665135713863?context=%7b%22Tid%22%3a%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d%22%2c%22Oid%22%3a%22f6aa8488-1a4b-4059-adcd-059ec17d4ded%22%7d

Rozprawa doktorska dostępna jest w sekretariacie Kolegium Literaturoznawstwa (p. 91, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów, 15-420 Białystok).

Streszczenie oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału:

Prof. dr hab. Dariusz Kulesza
Przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej mgr Elwiry Tomczyk

Białystok, 7 października 2022 r.

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej
w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo zawiadamia, że 18 października 2022 r. o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Elwiry Tomczyk

Temat rozprawy: Maria Zabojecka. Życie i twórczość literacka.

Promotor: prof. dr hab. Jarosław Ławski

Recenzenci: prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska
dr hab. Marek Kurkiewicz, prof. UKW

Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym z przekazem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem platformy Blackboard Collaborate zapewniającej publiczny dostęp do wydarzenia i umożliwiającej uczestnikom spotkania bezpośrednią komunikację.

Link do obrony: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7P7nYtllmYz8Syke1J10-wiA-K3MyTu6Chcu-m1aPHE1%40thread.tacv2/1665133651770?context=%7b%22Tid%22%3a%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d%22%2c%22Oid%22%3a%22f6aa8488-1a4b-4059-adcd-059ec17d4ded%22%7d

Rozprawa doktorska dostępna jest w sekretariacie Kolegium Literaturoznawstwa (p. 91, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów, 15-420 Białystok).

Streszczenie oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału:

Prof. dr hab. Dariusz Kulesza
Przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa W dwusetną rocznicę urodzin i sto sześćdziesiątą rocznicę śmierci Władysława Syrokomli

Wilno i Wileńszczyzna XIX wieku: język – literatura – kultura (Wilno – Borejkowszczyzna), 13–14.09.2022 r.

Organizatorzy i szczegóły
Program 

W kręgu problemów antropologii literatury – Konferencja Literaturoznawcza

Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”oraz Zakład Slawistyki i Literatur RosjiWydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstokumają zaszczyt zaprosić Państwa naVI Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu  

„W kręgu problemów antropologii literatury.Człowiek w poszukiwaniu tożsamości. Między technicyzacją a duchowością”,  

która odbędzie się w dniach 24-25 listopada 2022 r. w Białymstoku w trybie hybrydowym.

Zgłoszenie uczestnictwa prosimy przesłać do 31 października 2022 r. na adres:
czlowiek2022@gmail.com.

Szczegóły w załączeniu
Formularz zgłoszeniowy

Objazd naukowy studentów polonistyki

W dniach 13-16 czerwca studenci z II roku filologii polskiej, I stopnia (blok fakultatywny: Miasto i region: praktyki kulturowe, przedmiot: Zajęcia terenowe, prowadzenie: prof. dr hab. Elżbieta Dąbrowicz) uczestniczyli w objeździe naukowym do Wrocławia. Tematem objazdu był krajobraz kulturowy Dolnego Śląska w trzech odsłonach: Wrocław/ Breslau (Uniwersytet, Hala Stulecia) Wrocław/ Lwów (Ossolineum, Panorama Racławicka), Wrocław literacko-teatralno-filmowy (Rafał Wojaczek – Jerzy Grotowski – Zbigniew Cybulski).

Fotoreportaż (zdjęcia Martyny Chmielewskiej i Elżbiety Dąbrowicz) 

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Białystok, 30 maja 2022 r.

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej
w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo zawiadamia, że 13 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Katarzyny Klewinowskiej

Temat rozprawy: Temat rozprawy: „Drogi twórcze kobiet na przełomie XIX i XX wieku – Maria Krzymuska i jej córki”

Promotor: prof. dr hab. Anna Wydrycka – promotor

Recenzenci: Prof. UAM, dr hab. Małgorzata Obulicz-Kozaryn
Prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska

Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym z przekazem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem platformy Blackboard Collaborate zapewniającej publiczny dostęp do wydarzenia i umożliwiającej uczestnikom spotkania bezpośrednią komunikację.

Link do obrony: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7P7nYtllmYz8Syke1J10-wiA-K3MyTu6Chcu-m1aPHE1%40thread.tacv2/1653896387552?context=%7b%22Tid%22%3a%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d%22%2c%22Oid%22%3a%22f6aa8488-1a4b-4059-adcd-059ec17d4ded%22%7d

Rozprawa doktorska dostępna jest w sekretariacie Kolegium Literaturoznawstwa (p. 91, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów, 15-420 Białystok).

Streszczenie oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału:

Prof. dr hab. Dariusz Kulesza
Przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo