Kategoria: RID

Konkurs w ramach programu RID na stanowisko badawcze – asystent (doktorant) w zakresie językoznawstwa

Prorektor ds. nauki UwB za zgodą JM Rektora i Rady Wydziału
Uniwersytetu w Białymstoku
za zgodą JM Rektora i Rady Wydziału
ogłasza konkurs
na stanowisko badawcze – asystent (doktorant) na czas określony
od 1.03.2022 r. do 31.12.2022 r. w zakresie językoznawstwa

Szczegóły w załączniku

Dokumenty:

Oświadczenie RODO
Oświadczenie ws. art. 113 UoSWiN
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej sie o zatrudnienie