Kategoria: Wykłady gościnne

Spotkanie z P. Anną Bańkowską – Anne z Zielonych Szczytów, Anne z Avonlea i Anne z Redmondu

Wydział Filologiczny ma zaszczyt zaprosić na spotkanie z Anną Bańkowską, poświęcone jej najnowszym tłumaczeniom powieści o Anne Shirley – Anne z Zielonych Szczytów, Anne z Avonlea i Anne z Redmondu. Wydarzenie jest częścią IX Kongresu Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich, który odbędzie się na Uniwersytecie w Białymstoku w dniach 21-23 września b.r. Spotkanie zostało objęte patronatem honorowym Prezydenta Miasta Białegostoku oraz patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego.

Szczegóły wydarzenia:

– 21 września 2022 godz. 18:30
– Uniwersyteckie Centrum Kultury (Konstantego Ciołkowskiego 1N)
– WSTĘP WOLNY

Prosimy o zgłoszenie chęci udziału w spotkaniu drogą mailową do 20 września 2022: 9ptbkcongress@gmail.com

Anna Bańkowska (1940) – polonistka ze specjalnością językoznawczą, redaktorka i tłumaczka literatury anglojęzycznej. Autorka antologii My mamy kota na punkcie kota (2006) oraz Wierszy cytowanych (2020). Współpracuje z różnymi wydawnictwami, ma na koncie ponad sto przekładów prozy, poezji i dramatów. Najchętniej tłumaczy ambitną beletrystykę, nie stroni od dobrego kryminału, chętnie podejmuje się powtórnych przekładów klasyki. W wolnych chwilach czyta książki, rozmawia o książkach, pisze o książkach oraz uprawia wierszykarstwo stosowane. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, którego jest współzałożycielką, a od 2019 roku członkinią honorową. W 2013 roku została odznaczona brązowym medalem Gloria Artis. Mieszka w Warszawie.

Spotkanie poprowadzi Krzysztof Majer, tłumacz literatury pięknej i tekstów naukowych, absolwent specjalizacji translatorskiej (literatura piękna), adiunkt w Zakładzie Literatury i Kultury Północnoamerykańskiej na Uniwersytecie Łódzkim.

Szczegółowe informacje i aktualności znajdą Państwo na FB wydarzenia:

https://www.facebook.com/events/2244671292357765?ref=newsfeed

IX Kongres Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich na UwB

W dniach 21-23 września b.r. Uniwersytet w Białymstoku będzie gościł uczestników IX Kongresu Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich. To prestiżowe cykliczne wydarzenie, organizowane w tym roku przez Wydział Filologiczny UwB, zgromadzi liczne grono badaczy Kanady z ośrodków uniwersyteckich z Polski i zagranicy. Dziewiąta edycja zatytułowana „Eye/I on Canada: Exclusion and Inclusion / Voix/Voie du Canada: Exclusion et Inclusion” poświęcona jest szeroko rozumianym kwestiom wykluczenia i praktykom inkluzywnym w kontekście kanadyjskim lub kanadyjsko-polskim. Kongresy PTBK mają charakter interdyscyplinarny, gromadzą bowiem naukowców z zakresu polityki i polityki publicznej, stosunków międzynarodowych, studiów społecznych, historii, literatury i sztuki, studiów kulturowych i medialnych, lingwistyki, a także pisarzy i artystów związanych z Kanadą. Są też efektem współpracy polskich kanadystów i romanistów zajmujących się kulturą Quebecu. Odbywają się co trzy lata. Tegoroczne wydarzenie uświetni obecność znamienitych gości: Ambasador Kanady w Polsce Leslie Scanlon oraz Anny Bańkowskiej, znakomitej tłumaczki, której niedawny przekład Anne z Zielonych Szczytów (Wyd. Marginesy, 2022) wywołał niemałe poruszenie na polskiej scenie literackiej.

Wykłady plenarne wygłoszą:

  • prof. Eva Darias-Beautell z University of La Laguna (Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania)
  • dr hab. Dagmara Drewniak, prof. UAM z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • prof. dr hab. Józef Kwaterko z Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego
  • prof. Maria Löschnigg z University of Graz (Austria)
  • prof. Joel Sokolsky z Royal Military College of Canada (Kingston, Kanada)

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie kongresu:

https://pacs2022.uwb.edu.pl/

Konferencja „Kobiety w wojnie”

Katedra Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych
Wydział Filologiczny
Uniwersytetu w Białymstoku

oraz

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

zapraszają do udziału w interdyscyplinarnej międzynarodowej konferencji naukowej

KOBIETY W WOJNIE
7 – 8 września 2022

Najbardziej aktualna współczesność dobitnie pokazuje, że wojny lub konflikty o zbliżonym charakterze mogą nas dosięgnąć. Zaproponowany temat konferencji naukowej „Kobiety w wojnie” ma zatem charakter nie tylko historyczny, ale odnosi się do faktów bieżących i in statu nascendi.

Wśród wielu pilnych intelektualnych i etycznych konieczności potrzebujemy zmodernizowanego, a może całkiem nowego spojrzenia na kobiece doświadczenie wojenne. W sukurs tej potrzebie idą nauki humanistyczne konsekwentnie umacniające kategorię doświadczenia i dostarczające metod wnioskowania na ten temat.

Chodzi nam o namysł nad nie tyle ‘miejscem kobiet w wojnach’, co od razu mogłoby sugerować wyłącznie bierność i status bezwolnych ofiar, ile o – i to wypada zaakcentować – ustalenie wielości pozycji podmiotów w kobiecym doświadczeniu wojennym. Inaczej mówiąc chodzi o odzyskiwanie kobiecego podmiotu wojennego we wszystkich, również przemilczanych, „naturalnych” wedle uniwersalistycznego wzorca, sprawczościach oraz ich kontekstów społecznych i kulturowych. Tylko z ich perspektywy można uchwycić podstawy konstruowania kobiecej wojennej podmiotowości, zrewidować znaczenie pojęcia kobiecego heroizmu, uchwycić poziom ofiarności, przyjrzeć się oprawczyniom itp.

Wydaje się, że w centrum refleksji powinny znaleźć się relacje kobiece, indywidualne historie i kobiecy podmiot (również wyrażony przez dzieci i mężczyzn).

Nie jest zasadne ograniczenie się do doświadczenia Europy i II wojny światowej. Dzisiejsza „globalna wioska” usankcjonowana dostępnością najświeższych informacji ze wszystkich zakątków świata oraz przepływem zobiektywizowanych źródeł i studiów naukowych pozwala nam włączać w dyskusję tematy związane z doświadczenie kobiet wielu kultur i środowisk.

Obecne konflikty zbrojne świata bezpośrednio wskazują na aktualną i ważną problematykę, taką jak np. nikła obecność kobiet w strukturach i gremiach decyzyjnych związanych z wojną, przy stołach negocjacyjnych, w trybunałach karnych. Sygnalizuje to niedostateczność nacisku położonego na praktyczne rozważenie konsekwencji dla kobiet wojennego doświadczenia, deficyt specyfikacji pomocy, którą można nieść kobietom, czy właściwego dla nich właśnie rodzaju zadośćuczynienia. Potrzebujemy także przedyskutowania zagadnień takich jak, jak np. regulacje dotyczące udziału kobiet w wojnie, jako żołnierek i aktywnych członkiń innych zorganizowanych formacji, niesymetryczność ról genderowych odnosząca się do militarystycznego wymiaru wojny (mobilizacja mężczyzn, dlaczego nie kobiet?), precedensy prawa międzynarodowego w zakresie zbrodni wojennych na kobietach, problem migracji kobiet – uchodźczyń wojennych, i innych.

Kobiety w wojnie, to przeważnie kobiety zagarnięte przez wojnę wbrew ich woli: gwałty, inne formy przemocy, również zinstytucjonalizowanej (obozy, burdele dla żołnierzy) eksploatacja przez przymusową pracę. Osobnym zagadnieniem jest historyczny i obecny, systemowo stosowany proceder gwałtów dokonywanych na kobietach, również małych dziewczynkach, uwzględnienie gwałtów jako militarnego aspektu wojny oraz jego długofalowego dewastacyjnego oddziaływania na całe społeczności, nie tylko bezpośrednio dotknięte osoby. „Podzbiorem” problemowym wydają się kobiece narracje „nie-powrotu”, wskazujące na trudności egzystencji w warunkach wolnościowych, po doznanej traumie oraz problematyka rzeczywistości, w której autonarracje o traumie wybrzmieć nie mogły i wciąż nie mogą, zagadnienia kulturowych mechanizmów konstruowania kobiecej pamięci.

Podobnie warte przemyślenia pozostają współczesne formy podawcze o funkcji edukacyjnej i popularyzacyjnej (jak się wydaje zagrożone fetyszyzacją różnicy płci) oraz postaci upamiętnienia kobiecego (komemoracja, pomniki), i związana z tym tematyka współczesnego muzealnictwa poświęconego terrorowi wobec kobiet.

Kolejnym narzucającym się polem badawczym pozostaje sfera języka mówiącego o kobiecym doświadczeniu wojennym, struktury i figury dyskursywne zamazujące kobiece samostanowienie i sprawczość, którymi czasem jest, jak się mówi, „tylko” przetrzymanie wbrew okolicznościom. Nieadekwatność stosowanego pola językowego związanego z wojną do opisu rzeczywistego kobiecego doświadczenia, brak utrwalenia, albo zgoła nieobecność tropów narracyjnych mogących wypowiedzieć specyficzne doświadczenie włączonej w wojnę kobiecości.

Interesującym tematem pozostają archiwistyczne i muzealne, nierzadko wysokiej artystycznej próby, świadectwa niedyskursywne, artefakty odzwierciedlające kobiecy wojenny los (wizerunki artystyczne, kobiece wyszywanki, prace plastyczne, rzeźby, fotografie itp.), analiza ich afektywnego przesłania oraz miejsce w historii sztuki. Wydaje się, że podobnego rozważenia wymaga sytuacja archiwów kobiecych, problem ich drugorzędności i istnienia genderowej różnicy i w tym względzie.

Zapraszamy do współpracy specjalistów i specjalistki z szeroko pojętej „branży” humanistycznej, z dziedziny historii, stosunków międzynarodowych, historii literatury, językoznawstwa, antropologii, kulturoznawstwa, socjologii, archiwistyki, historii sztuki, muzealnictwa.

Konferencja odbędzie się 7 – 8 września 2022 roku w Białymstoku, forma konferencji hybrydowa, wystąpienia przewidziano jako 15 minutowe (język wystąpień angielski, polski, ukraiński). Publikację materiałów planujemy w punktowanym czasopiśmie lub recenzowanym tomie zbiorowym w roku 2023. Zgłoszenia zawierające dane osobowe, afiliację oraz krótki abstrakt prosimy nadsyłać do końca sierpnia 2022 na email: b.czarnecka@uwb.edu.pl

Opłata konferencyjna wynosi 500zł, w ramach tej kwoty zabezpieczamy dwa noclegi oraz posiłek, numer rachunku do wpłaty prześlemy po dokonaniu zgłoszenia.

Jako miejsce obrad przewidzieliśmy sale gmachu Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, w którym równocześnie (od. 3 sierpnia 2022 r.) będzie eksponowana wystawa archiwalno-artystyczna pt. „Kobiece doświadczenie obozów koncentracyjnych” (https://kobietywlagrze.pl). Materiał filmowy w skrócie prezentujący w wystawę można zobaczyć tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=iXjZc6f4xco&t=5s

oraz tutaj

Projekt wydziałowy w mediach

Wystawa realizowana w ramach projektu „Aktywna kultura pamięci – kobiece doświadczenie obozu koncentracyjnego ponownie zagościła w Białymstoku.

Echa otwarcia wystawy można śledzić w mediach:

Facebook
Radio Białystok (Poranne wydanie magazynu informacyjnego)
Radio Białystok (Nowa wystawa w Książnicy Podlaskiej)

fot. Ewa Ślusarczyk

Sekretarz konferencji
dr hab. Barbara Czarnecka
Katedra Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych
Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej mgr. Michała Bartłomieja Citki

KOLEGIUM JĘZYKOZNAWSTWA
Wydział Filologiczny | Uniwersytet w Białymstoku
Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1| pok. 69 | 15-420 Białystok PL
tel./ 85-7457450 | kj.filologia@uwb.edu.pl

_______________________________________________________

Białystok, 14.06.2022 r.

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo

Rada Dyscypliny Językoznawstwo zawiadamia, że 27 czerwca 2022 r. o godz. 9.15 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Michała Bartłomieja Citki

Temat rozprawy: „Budowanie świadomości artykulacyjnej na początku nauki języka obcego na przykładzie języka polskiego”.

Promotor: dr hab. Elżbieta Awramiuk, prof. UwB
Promotor pomocniczy: dr Dorota Szymaniuk
Recenzenci: dr hab. Iwona Kaproń-Charzyńska, prof. UMK
dr hab. Anna Barbara Seretny, prof. UJ

Obrona odbędzie się w trybie stacjonarnym na Wydziale Filologicznym (s. 47 Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1).

Rozprawa doktorska dostępna jest w Bibliotece Filologicznej Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Liniarskiego 3, 15-420 Białystok , (poniedziałek-piątek w godz. 9:00-16:30).

Streszczenie oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału: https://filologia.uwb.edu.pl/index.php/przewody-doktorskie/

dr hab. Anna Harbig, prof. UwB
Przewodnicząca Rady Dyscypliny Językoznawstwo

CHARYTATYWNY KONCERT PIOSENEK Z TEKSTAMI AGNIESZKI OSIECKIEJ PT. „TO, CO WAŻNE” 02.06.2022

Szanowni Państwo,
zapraszamy serdecznie na charytatywny koncert piosenek z tekstami Agnieszki Osieckiej pt. „To, co ważne” (afisz w załączniku) organizowany przez mgr Agnieszkę Panas, pracownicę Wydziału Nauk o Edukacji.

Termin i miejsce: 2.06 2022 r. (czwartek) o godz. 18:00; Aula Dydaktyczno-Widowiskowa im. J. Korczaka, Wydział Nauk o Edukacji
Wystąpi trio w składzie: Agnieszka Panas (wokal), Marta Czyżewska (saksofon), Karol Szmuksta (fortepian).

https://www.facebook.com/events/1028204757817202?ref=newsfeed

Przed koncertem przeprowadzona zostanie charytatywna zbiórka na rzecz Ukraińców zorganizowana we współpracy z Fundacją DIALOG.