Kategoria: ZBR aktualności

Nowy regionalizm w badaniach literackich

Zespół Badań Regionalnych, Katedra Modernizmu Europejskiego i Badań Kulturowych oraz Zakład Literatury XIX wieku i Kultur Regionalnych, we współpracy z Galerią Arsenał, zapraszają w grudniu 2022 roku na VIII konferencję z cyklu „Nowy regionalizm w badaniach literackich”, tym razem poświęconą chłopstwu w najnowszej literaturze i sztuce. Opatrując sesję hasłem „warstwy ludu” chcieliśmy zasugerować, że zależy nam na wydobyciu zróżnicowania (nie tylko regionalnego) chłopskich doświadczeń. Szczegółowy opis idei konferencji i zagadnień, którym chcemy się bliżej przyjrzeć, znajduje się w załączniku.

Formularz
Załącznik

Zapraszamy!

Ogólnopolska konferencja naukowa pod hasłem „Literackie Podlasie kobiet – autorki, bohaterki, czytelniczki”

13 września 2021 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku, w ramach obchodów 30-lecia Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego, odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pod hasłem „Literackie Podlasie kobiet – autorki, bohaterki, czytelniczki”. Sesja została zorganizowana przez Katedrę Modernizmu Europejskiego i Badań Kulturowych, Zakład Literatury XIX wieku i Kultur Regionalnych, Zespół Badań Regionalnych oraz Fundację Uniwersytetu w Białymstoku, dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Za całość odpowiadali dr hab. Katarzyna Sawicka-Mierzyńska, dr hab. prof. UwB Marek Kochanowski oraz dr hab. prof. UwB Danuta Zawadzka z Zespołu Badań Regionalnych.

W konferencji wzięli udział badacze z Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wygłoszone referaty dotyczyły między innymi twórczości Melanii Burzyńskiej, Piotra Netserowicza, Elżbiety Drużbackiej, Elizy Orzeszkowej, Miry Łukszy czy Krzysztofa Gedroycia. Przedmiotem namysłu referentów była specyfika kobiecych doświadczeń, zdeterminowanych, z jednej strony, genderowo, z drugiej – lokalnie. Przełożyło się to również na efektywne przecięcie dwóch badawczych perspektyw: feministycznej i noworegionalistycznej. W 2022 roku, jako piąty tom serii „Biała Seria. Podlaski Regionalizm Literacki” ukaże się monografia stanowiąca pokłosie konferencji.

Szczegóły

Literackie Podlasie kobiet -autorki, bohaterki, czytelniczki

Zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

Literackie Podlasie kobiet – autorki, bohaterki, czytelniczki

Konferencja odbywa się w ramach obchodów 30-lecia Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku
im. Wiesława Kazaneckiego Białystok, 13 września 2021 r.

Szczegóły w dokumentach poniżej:

Zaproszenie
Formularz zgłoszeniowy

„Twórca i ślad” – archiwum artysty. Spotkanie z Piotrem Sawickim

Zespół Badań Regionalnych zaprasza na spotkanie z wybitnym fotografem, członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików, stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki, pracownikiem m.in. Centralnej Agencji Fotograficznej i „Kontrastów”, autorem licznych wystaw i albumów Piotrem Sawickim. Rozmowa będzie dotyczyła bogatego archiwum artysty, w którym, poza jego własnymi fotografiami i dokumentami, znajdują się równie liczne pamiątki po ojcu, Piotrze Sawickim seniorze, twórcy Białostockiego Teatru Lalek, fotoreporterze II korpusu gen. Władysława Andersa. Wspólnie zastanowimy sic nad potencjalnymi sposobami zagospodarowania tego typu zbiorów, zarówno w wymiarze materialnym, jak też symbolicznym, stawiając pytania o relacje między pamięcią zbiorową i indywidualną oraz ich świadectwa, a także o specyfikę i rangę archiwów pozostawianych przez artystów. Przed spotkaniem z Piotrem Sawickim odbędzie sic otwarte zebranie Zespołu Badań Regionalnych, podczas którego zostanie zaprezentowana dotychczasowa i planowana działalność ZBR.

31 stycznia 2020 . sala 47 (Wydział Filologiczny UwB, Pl. NZS 1, parter)
godz. 17.30 otwarte zebranie Zespołu Badań Regionalnych
godz. 18.00 spotkanie z Piotrem Sawickim

Organizatorzy: Zespół Badań Regionalnych, Zakład Literatury XIX wieku i Kultur Regionalnych

Wstęp wolny

KONFERENCJA LITERATUROZNAWCZA – „Twórczość Wiesława Kazaneckiego i laureatów nagrody jego imienia”

„Twórczość Wiesława Kazaneckiego i laureatów Nagrody Literackiej jego imienia” – to tytuł ogólnopolskiej konferencji, jaka 28 października 2019 r. odbędzie się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

W tym roku przypada 80. rocznica urodzin i 30. rocznica śmierci Wiesława Kazaneckiego – jednego z najbardziej rozpoznawalnych podlaskich twórców. Jak zapowiadają organizatorzy konferencji, chcą w ten sposób uczcić pamięć o tym wybitnym pisarzu, poecie i publicyście, a zarazem przyjrzeć się nagrodzie literackiej jego imienia, przyznawanej w Białymstoku od 1992 roku.

W programie naukowego spotkania znalazły się prelekcje dotyczące twórczości Kazaneckiego, ale też Ignacego Karpowicza, Michała Książka, Krzysztofa Gedroycia, Anny Kamińskiej, Edwarda Redlińskiego czy Włodzimierza Pawluczuka. Imprezą towarzyszącą sesji będzie spotkanie promujące książki wydane w serii „Biała Seria. Podlaski Regionalizm Literacki”.

Organizatorami konferencji są Katedra Modernizmu Europejskiego i Badań Kulturowych, Zakład Literatury XIX wieku i Kultur Regionalnych, Zespół Badań Regionalnych UwB, a także Urząd Miejski w Białymstoku i Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku.

Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku i Wydziału Filologicznego UwB.

Konferencja „Twórczość Wiesława Kazaneckiego i laureatów Nagrody literackiej jego imienia” w mediach:

Kurier Poranny

Radio Białystok

Nauka w Polsce