Zespół Badań Regionalnych

Strona główna   /  Zespół Badań Regionalnych

dr hab. Elżbieta Konończuk, prof. UwB
dr Anna Sakowicz
dr Mariusz Leś
dr Marcin Lul
dr Katarzyna Niziołek, 
dr Grażyna Charytoniuk-Michiej, 
dr hab. Jadwiga Sadowska, 
mgr Ewa Perepelica

Współpraca: 

Międzyośrodkowy zespół badawczy „Nowy regionalizm w badaniach literackich” (UZ, UJ, AP Słupsk, UWr, UWM oraz UŚ, UAM, US),
Kolegium Literaturoznawstwa UwB, Biuro Kultury Urzędu Miejskiego w Białymstoku,
Fundacja Pogranicze Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku
Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział Białostocki