dr Anna Maroń

Pracownicy Kolegium Literaturoznawstwa

dr Anna Maroń

KATEDRA BADAŃ FILOLOGICZNYCH „WSCHÓD – ZACHÓD”
ZAKŁAD BADAŃ ŹRÓDŁOWYCH NAD LITERATURĄ XIX I XX WIEKU

      Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, p. 63 A
      a.maron@uwb.edu.pl

Pracownicy Kolegium Literaturoznawstwa