dr Eugenia Maksimowicz

Pracownicy Kolegium Językoznawstwa

dr Eugenia Maksimowicz

KATEDRA JĘZYKOZNAWSTWA SLAWISTYCZNEGO
ZAKŁAD JĘZYKOZNAWSTWA WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEGO I ONOMASTYKI REGIONALNEJ

      Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, p. 66
      e.maximovitch@uwb.edu.pl
      85 745 75 00

Pracownicy Kolegium Językoznawstwa