dr Ewa Gorlewska

Pracownicy Kolegium Językoznawstwa

dr Ewa Gorlewska

KATEDRA LEKSYKOLOGII I PRAGMALINGWISTYKI
ZAKŁAD JĘZYKOZNAWSTWA POLONISTYCZNEGO I KOMPARATYSTYKI

      Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1 p. 143
      e.gorlewska@uwb.edu.pl
      85 745 74 56

Pracownicy Kolegium Językoznawstwa