dr hab. Andrzej Baranow, prof. UwB

Pracownicy Kolegium Literaturoznawstwa

dr hab. Andrzej Baranow, prof. UwB

KATEDRA BADAŃ FILOLOGICZNYCH „WSCHÓD – ZACHÓD”
KIEROWNIK PRACOWNI KOMPARATYSTYKI KULTUROWEJ

      Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, p. 65
      a.baranow@uwb.edu.pl
      85 745 75 01

Pracownicy Kolegium Literaturoznawstwa