dr hab. Anna Harbig, prof UwB

Pracownicy Kolegium Językoznawstwa

dr hab. Anna Harbig, prof. UwB

DYREKTOR KOLEGIUM JĘZYKOZNAWSTWA
P.O. KIEROWNIKA KATEDRY JĘZYKOZNAWSTWA PORÓWNAWCZEGO I STOSOWANEGO
KIEROWNIK ZAKŁADU TRANSLATORYKI I DYDAKTYKI JĘZYKÓW OBCYCH

      Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, p. 12
      harbig@uwb.edu.pl
      85 745 75 16