dr hab. Anna Kieżuń, prof. UwB​

Pracownicy Kolegium Literaturoznawstwa

dr hab. Anna Kieżuń, prof. UwB

KATEDRA WSPÓŁCZESNOŚCI I TRADYCJI LITERACKIEJ
KIEROWNIK ZAKŁADU LITERATURY WSPÓŁCZESNEJ I DAWNEJ

      Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, p. 159
      a.kiezun@uwb.edu.pl
      85 745 74 62

Pracownicy Kolegium Literaturoznawstwa