dr hab. Anna Nosek, prof. UwB

Pracownicy Kolegium Literaturoznawstwa

dr hab. Anna Nosek, prof. UwB

KATEDRA WSPÓŁCZESNOŚCI I TRADYCJI LITERACKIEJ
ZAKŁAD FILOLOGICZNYCH BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH

      Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, p. 145
      a.nosek@uwb.edu.pl
      85 745 75 03

Pracownicy Kolegium Literaturoznawstwa