dr hab. Grzegorz Czerwiński

Pracownicy Kolegium Literaturoznawstwa

dr hab. Grzegorz Czerwiński

KATEDRA BADAŃ FILOLOGICZNYCH „WSCHÓD – ZACHÓD”
KIEROWNIK ZAKŁADU SLAWISTYKI I LITERATUR ROSJI

      Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, p. 67
      g.czerwinski@uwb.edu.pl
      85 745 75 05

Pracownicy Kolegium Literaturoznawstwa