dr hab. Halina Twaranowicz, prof. UwB

Pracownicy Kolegium Literaturoznawstwa

dr hab. Halina Twaranowicz, prof. UwB

KATEDRA BADAŃ FILOLOGICZNYCH „WSCHÓD – ZACHÓD”
KIEROWNIK ZAKŁADU BIAŁORUTENISTYKI I LITERATUR WSCHODNIOSŁOWIAŃSKICH

      Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, p. 64
      h.twaranowicz@uwb.edu.pl
      85 745 75 12

Pracownicy Kolegium Literaturoznawstwa