dr hab. Jerzy Kamionowski, prof. UwB

Pracownicy Kolegium Literaturoznawstwa

dr hab. Jerzy Kamionowski, prof. UwB

KATEDRA BADAŃ PORÓWNAWCZYCH I EDYTORSTWA
KIEROWNIK ZAKŁADU ZAKŁAD LITERATUR AMERYKI PÓŁNOCNEJ

      ul. Liniarskiego 3 p. 15
      j.kamionowski@uwb.edu.pl

Pracownicy Kolegium Literaturoznawstwa