dr hab. Joanna Kuć, prof. UwB​

Pracownicy Kolegium Literaturoznawstwa

dr hab. Joanna Kuć, prof. UwB

KATEDRA LEKSYKOLOGII I PRAGMALINGWISTYKI
ZAKŁAD JĘZYKOZNAWSTWA POLONISTYCZNEGO I KOMPARATYSTYKI

      Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
      joanna.kuc@uwb.edu.pl

Pracownicy Kolegium Literaturoznawstwa