dr hab. Marek Kochanowski, prof. UwB

Pracownicy Kolegium Literaturoznawstwa

dr hab. Marek Kochanowski, prof. UwB

KATEDRA MODERNIZMU EUROPEJSKIEGO I BADAŃ KULTUROWYCH
ZAKŁAD LITERATURY XIX WIEKU I KULTUR REGIONALNYCH

      Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, p. 147
      m.kochanowski@uwb.edu.pl
      85 745 74 77

Pracownicy Kolegium Literaturoznawstwa