dr hab. Mariusz Leś

Pracownicy Kolegium Literaturoznawstwa

dr hab. Mariusz Leś

ZASTĘPCA DYREKTORA KOLEGIUM LITERATUROZNAWSTWA
KATEDRA WSPÓŁCZESNOŚCI I TRADYCJI LITERACKIEJ
ZAKŁAD LITERATURY WSPÓŁCZESNEJ I DAWNEJ

      Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, p. 90A, 159
      m.les@uwb.edu.pl
      85 745 74 62, 85 745 74 70

Pracownicy Kolegium Literaturoznawstwa