dr hab. Natalia Maliutina, prof. UwB

Pracownicy Kolegium Literaturoznawstwa

dr hab. Natalia Maliutina, prof. UwB

KATEDRA BADAŃ FILOLOGICZNYCH „WSCHÓD – ZACHÓD”
ZAKŁAD SLAWISTYKI I LITERATUR ROSJI

      Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, p. 67
      n.maliutina@uwb.edu.pl
      85 745 75 05

Pracownicy Kolegium Literaturoznawstwa