dr Iwona Zdanowicz

Pracownicy Kolegium Literaturoznawstwa

dr Iwona Zdanowicz

KATEDRA BADAŃ FILOLOGICZNYCH „WSCHÓD – ZACHÓD”
ZAKŁAD SLAWISTYKI I LITERATUR ROSJI

      Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, p. 67
      i.zdanowicz@uwb.edu.pl
      85 745 75 05

Pracownicy Kolegium Literaturoznawstwa