dr Jacek Partyka

Pracownicy Kolegium Literaturoznawstwa

dr Jacek Partyka

KATEDRA BADAŃ PORÓWNAWCZYCH I EDYTORSTWA
ZAKŁAD LITERATUR AMERYKI PÓŁNOCNEJ

      ul. Liniarskiego 3 p. 15
      j.partyka@uwb.edu.pl

Pracownicy Kolegium Literaturoznawstwa