dr Joanna Dziedzic

Pracownicy Kolegium Literaturoznawstwa

dr Joanna Dziedzic

KATEDRA BADAŃ FILOLOGICZNYCH „WSCHÓD – ZACHÓD”
ZAKŁAD BIAŁORUTENISTYKI I LITERATUR WSCHODNIOSŁOWIAŃSKICH

      Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, p. 64
      j.dziedzic@uwb.edu.pl
      85 745 75 12

Pracownicy Kolegium Literaturoznawstwa