dr Konrad Szamryk

Pracownicy Kolegium Językoznawstwa

dr Konrad Szamryk

KATEDRA LEKSYKOLOGII I PRAGMALINGWISTYKI
ZAKŁAD JĘZYKOZNAWSTWA POLONISTYCZNEGO I KOMPARATYSTYKI

      Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów, 1 p. 143
      k.szamryk@uwb.edu.pl
      85 745 74 56

Pracownicy Kolegium Językoznawstwa