dr Maryna Michaluk

Pracownicy Kolegium Językoznawstwa

dr Maryna Michaluk

KATEDRA JĘZYKOZNAWSTWA SLAWISTYCZNEGO
ZAKŁAD JĘZYKOZNAWSTWA INTERKULTUROWEGO I GLOTTODYDAKTYKI

      Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, p. 53A
      m.michaluk@uwb.edu.pl
      85 745 75 00

Pracownicy Kolegium Językoznawstwa