dr Nina Raczkiewicz

Pracownicy Kolegium Językoznawstwa

dr Nina Raczkiewicz

KATEDRA JĘZYKOZNAWSTWA SLAWISTYCZNEGO
ZAKŁAD JĘZYKOZNAWSTWA INTERKULTUROWEGO I GLOTTODYDAKTYKI

      Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, p. 53A
      n.raczkiewicz@uwb.edu.pl
      85 745 74 59

Pracownicy Kolegium Językoznawstwa