dr Paweł Wojciechowski

Pracownicy Kolegium Literaturoznawstwa

dr Paweł Wojciechowski

KATEDRA BADAŃ FILOLOGICZNYCH „WSCHÓD – ZACHÓD”
PRACOWNA KOMPARATYSTYKI KULTUROWEJ

      Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, p. 65
      p.wojciechowski@uwb.edu.pl
      85 745 75 01

Pracownicy Kolegium Literaturoznawstwa