dr Robert Szymula

Pracownicy Kolegium Językoznawstwa

dr Robert Szymula

PRODZIEKAN DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
KATEDRA JĘZYKOZNAWSTWA SLAWISTYCZNEGO
ZAKŁAD JĘZYKOZNAWSTWA WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEGO I ONOMASTYKI REGIONALNEJ

      Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, p. 66
      r.szymula@uwb.edu.pl
      85 745 75 00

Pracownicy Kolegium Językoznawstwa