dr Sylwia Borowska-Szerszun

Pracownicy Kolegium Literaturoznawstwa

dr Sylwia Borowska-Szerszun

KATEDRA BADAŃ PORÓWNAWCZYCH I EDYTORSTWA
ZAKŁAD LITERATUR AMERYKI PÓŁNOCNEJ

      ul. Liniarskiego 3 p. 6
      s.borowska-szerszun@uwb.edu.pl

Pracownicy Kolegium Literaturoznawstwa