Erasmus+

Strona główna   /  Erasmus+

Erasmus+ Coordinators 

English Philology

Jacek Partyka, PhD

j.partyka@uwb.edu.pl

French Philology

Mateusz Białas, PhD
m.bialas@uwb.edu.pl

Russian Philology
Krzysztof Rutkowski, PhD

k.rutkowski@uwb.edu.pl

Polish Philology Coordinator

Marek Kochanowski, prof. UwB, PhD
m.kochanowski@uwb.edu.pl

Learning outcomes 2022/23:

BA study cycle
MA study cycle

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe to sektor realizujący akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do szkolnictwa wyższego. Kontynuuje tradycje programu Erasmus, działającego w latach 2007-2013 w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Erasmus+ Szkolnictwo wyższe promuje również udział w działaniach scentralizowanych programu Erasmus+ (akcja 3), zarządzanych przez Agencję ds. Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli.

Kod Uczelni – PL BIALYST04
Erasmus Policy Statement

Adres strony Agencji Narodowej: erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze

Realizacją programu Erasmus+ na Uniwersytecie w Białymstoku zarządzają Koordynatorzy. Na szczeblu centralnym pytania związane z programem można kierować do Działu Współpracy Międzynarodowej, gdzie informacji udzielają osoby zajmujące się realizacją programu

Aktualne wersje dokumentów obowiązujących w ramach programu Erasmus+, jak również aktualna lista uczelni partnerskich (wyjazdy studentów i pracowników) oraz informacje dot. wyjazdów studentów na praktyki dostępne są na stronie głównej programu Erasmus+