Filologia polska nauczycielska

Strona główna   /  Plany i programy studiów

FILOLOGIA POLSKA NAUCZYCIELSKA

Plany i programy studiów dla rozpoczynających kształcenie od r. akad. 2021/2022 oraz 2022/2023

FILOLOGIA POLSKA NAUCZYCIELSKA II st.:

harmonogram studiów
program studiów