Regionalna Inicjatywa Doskonałości

Strona główna   /  Regionalna inicjatywa doskonałości​

HARMONOGRAM KONKURSÓW PLANOWANYCH NA ROK 2022

HARMONOGRAM KONKURSÓW PLANOWANYCH NA ROK 2021


HARMONOGRAM KONKURSÓW PLANOWANYCH NA ROK 2020
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TERMINÓW

I tura :

Etapy postępowania konkursowego:

20.01.2020-24.01.2020

Przyjmowanie wniosków

03.02.2020-07.02.2020

Ocena formalna złożonych wniosków przez Dział Nauki

10.02.2020-14.02.2020

Ocena merytoryczna wniosków przez Komisję Naukową

19.02.2020

Ogłoszenie wyników konkursów na stronie internetowej do godziny 15.30

II tura:             ZAWIADOMIENIE

Etapy postępowania konkursowego:

16.03.2020-20.03.2020

Przyjmowanie wniosków

23.03.2020-27.03.2020

Ocena fonnalna złożonych wniosków przez Dział Nauki

30.03.2020-03.04.2020

Ocena merytoryczna wniosków na Posiedzeniu Komisji Naukowej

06.04.2020

Ogłoszenie wyników konkursów na stronic internetowej do godziny 15.30

III tura:

Etapy postępowania konkursowego:

11.05.2020-15.05.2020

Przyjmowanie wniosków

18.05.2020-22.05.2020

Ocena formalna złożonych wniosków przez Dział Nauki

25.05.2020-29.05.2020

Ocena merytoryczna wniosków na Posiedzeniu Komisji Naukowej

01.06.2020

Ogłoszenie wyników konkursów’ na stronie internetowej do godziny 15.30

IV tura:

Etapy postępowania konkursowego:

29.06.2020-03.07.2020

Przyjmowanie wniosków

06.07.2020-10.07.2020

Ocena formalna złożonych wniosków przez Dział Nauki

13.07.2020-17.07.2020

Ocena merytoryczna wniosków na Posiedzeniu Komisji Naukowej

20.07.2020

Ogłoszenie wyników konkursów’ na stronie internetowej do godziny 15.30


V tura:


Etapy postępowania konkursowego:

12.10.2020-16.10.2020

Przyjmowanie wniosków

19.10.2020-23.10.2020

Ocena formalna złożonych wniosków przez Dział Nauki

26.10.2020-30.10.2020

Ocena merytoryczna wniosków na Posiedzeniu Komisji Naukowej

04.11.2020

Ogłoszenie wyników konkursów’ na stronie internetowej do godziny 15.30


HARMONOGRAM KONKURSÓW PLANOWANYCH NA ROK 2019

I tura:

  1. konkursy na zdania 1.1 -1.5 ogłoszone 29.01.2019 do 06.02.2019-rozstrzygnięcie konkursów’ w dniu 18.02.2019 r.
  2. konkurs na zadanie 3 ogłoszony 23.01.2019 do 06.02.2019 – rozstrzygnięcie 12.02.2019 r.

II tura:

Etapy postępowania konkursowego

 

18.03.2019-29.03.2019

Przyjmowanie wniosków

01.04.2019-05.04.2019

Ocena formalna /łożonych wniosków prze/ Dział Nauki

08.04.2019-12.04.2019

Ocena merytoryczna wniosków’ na Posiedzeniu Komisji Naukowej

15.04.2019

Ogłoszenie wyników konkursów na stronie internetowej do godziny 15.30

III tura:

Etapy postępowania konkursowego

 

17.06.2019-28.06.2019

Przyjmowanie wniosków

01.07.2019-05.07.2019

Ocena formalna złożonych wniosków przez Dział Nauki

08.07.2019-12.07.2019

Ocena merytoryczna wniosków na Posiedzeniu Komisji Naukowej

15.07.2019

Ogłoszenie wyników konkursów na stronie internetowej do godziny 15.30

IV tura:

Etapy postępowania konkursowego

 

23.09.2019-04.10.2019

Przyjmowanie wniosków

07.10.2019-II. 10.2019

Ocena formalna złożonych wniosków przez Dział Nauki

14.10.2019-18.10.2019

Ocena merytoryczna wniosków na Posiedzeniu Komisji Naukowej

21.10.2019

Ogłoszenie wyników konkursów na stronie internetowej do godziny 15.30