Plany i programy studiów

Strona główna   /  Plany i programy studiów

FILOLOGIA ANGIELSKA

Plany i programy studiów dla rozpoczynających kształcenie od r. akad. 2021/2022 oraz 2022/2023

Opis egzaminu z PNJA (wszystkie Moduły)
Opis egzaminu Z PZJA (wszystkie Moduły)

FILOLOGIA ANGIELSKA I st.:

harmonogram studiów     study plan 
program studiów (str. 152-163)  study programme

FILOLOGIA ANGIELSKA II st.:

harmonogram studiów      study plan
program studiów (str. 19-24)  study programme

FILOLOGIA ANGIELSKA Z ELEMENTAMI TRANSLATORYKI:

harmonogram studiów
program studiów (str. 25-29)

FILOLOGIA ANGIELSKA Z JĘZYKIEM HISZPAŃSKIM:

harmonogram studiów
program studiów (str. 106-120)

FILOLOGIA ANGIELSKA Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM:

harmonogram studiów
program studiów (str. 137-152)

FILOLOGIA ANGIELSKA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM:

Zapraszamy serdecznie do podjęcia studiów na Wydziale Filologicznym!

Opisy kierunków i warunki przyjęcia dostępne na stronie:
Internetowa Rejestracja Kandydatów

Oferowane kierunki studiów:
Wyszukiwarka studiów

Regulamin studiów:
Regulamin studiów UwB (dn. 26.06.2019)

Plany i programy studiów dla rozpoczynających kształcenie od r. akad. 2020/2021

FILOLOGIA ANGIELSKA I st.:

harmonogram studiów     study plan
program studiów (str. 152-163)  study programme

FILOLOGIA ANGIELSKA II st.:

harmonogram studiów     study plan
program studiów (str. 19-24) study programme

FILOLOGIA ANGIELSKA Z ELEMENTAMI TRANSLATORYKI:

harmonogram studiów
program studiów (str. 25-29)

FILOLOGIA ANGIELSKA Z JĘZYKIEM HISZPAŃSKIM:

FILOLOGIA ANGIELSKA Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM:

harmonogram studiów
program studiów (str. 137-152)

FILOLOGIA ANGIELSKA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM:

Plany i programy studiów dla rozpoczynających kształcenie od r. akad. 2019/2020

FILOLOGIA ANGIELSKA I st.:

plan studiów     study plan program studiów       study programme

FILOLOGIA ANGIELSKA II st.:

plan studiów         study plan program studiów       study programme

FILOLOGIA ANGIELSKA Z ELEMENTAMI TRANSLATORYKI:

plan studiów program studiów

FILOLOGIA ANGIELSKA Z JĘZYKIEM HISZPAŃSKIM:

plan studiów program studiów

FILOLOGIA ANGIELSKA Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM:

plan studiów program studiów

FILOLOGIA ANGIELSKA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM:

Plany i programy studiów dla rozpoczynających kształcenie od r. akad. 2018/2019

FILOLOGIA ANGIELSKA I st.:

plan  studiów   study plan
program studiów

FILOLOGIA ANGIELSKA II st.:

plan studiów    study plan 
program studiów

FILOLOGIA ANGIELSKA Z ELEMENTAMI TRANSLATORYKI:

plan studiów
program studiów

FILOLOGIA ANGIELSKA Z JĘZYKIEM HISZPAŃSKIM:

plan studiów
program studiów

FILOLOGIA ANGIELSKA Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM:

plan studiów
program studiów

FILOLOGIA ANGIELSKA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM:

plan studiów
program studiów

FILOLOGIA FRANCUSKA

Plany i programy studiów dla rozpoczynających kształcenie od r. akad. 2021/2022 oraz 2022/2023

Opis egzaminu z PNJF (wszystkie Moduły)

FILOLOGIA FRANCUSKA (NAUKA JĘZYKA OD PODSTAW):

harmonogram studiów
program studiów (str. 164-179)

JĘZYK FRANCUSKI STOSOWANY, Z HISZPAŃSKIM (oferta edukacyjna dla kandydatów  rozpoczynających naukę j. francuskiego od podstaw):

harmonogram studiów
program studiów (str. 180-194)

JĘZYK FRANCUSKI (OD PODSTAW) Z ANGIELSKIM – PROFIL TŁUMACZENIOWY:

Plany i programy studiów dla rozpoczynających kształcenie od r. akad. 2020/2021

FILOLOGIA FRANCUSKA (NAUKA JĘZYKA OD PODSTAW):

harmonogram studiów
program studiów (str. 164-179)

JĘZYK FRANCUSKI STOSOWANY, Z HISZPAŃSKIM (oferta edukacyjna dla kandydatów  rozpoczynających naukę j. francuskiego od podstaw):

harmonogram studiów
program studiów (str. 180-194)

JĘZYK FRANCUSKI (OD PODSTAW) Z ANGIELSKIM – PROFIL TŁUMACZENIOWY:

Plany i programy studiów dla rozpoczynających kształcenie od r. akad. 2019/2020

FILOLOGIA FRANCUSKA (NAUKA JĘZYKA OD PODSTAW):

plan studiów
program studiów

JĘZYK FRANCUSKI STOSOWANY, Z HISZPAŃSKIM (oferta edukacyjna dla kandydatów  rozpoczynających naukę j. francuskiego od podstaw):

plan studiów
program studiów

JĘZYK FRANCUSKI (OD PODSTAW) Z ANGIELSKIM – PROFIL TŁUMACZENIOWY:

Plany i programy studiów dla rozpoczynających kształcenie od r. akad. 2018/2019

FILOLOGIA FRANCUSKA (NAUKA JĘZYKA OD PODSTAW):

plan studiów
program studiów

JĘZYK FRANCUSKI STOSOWANY, Z HISZPAŃSKIM (oferta edukacyjna dla kandydatów  rozpoczynających naukę j. francuskiego od podstaw):

plan studiów
program studiów

JĘZYK FRANCUSKI (OD PODSTAW) Z ANGIELSKIM – PROFIL TŁUMACZENIOWY:

FILOLOGIA ROSYJSKA

Plany i programy studiów dla rozpoczynających kształcenie od r. akad. 2021/2022 oraz 2022/2023

FILOLOGIA ROSYJSKA (oferta dla kandydatów rozpoczynających nauczanie j. rosyjskiego od podstaw):

harmonogram studiów
program studiów (str. 6-38) 

FILOLOGIA ROSYJSKA (oferta dla kandydatów ze znajomością j. rosyjskiego):

harmonogram studiów    ПЛАН ОБУЧЕНИЯ
program studiów (str. 38-73)  ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ

FILOLOGIA ROSYJSKA – komunikacja językowa w sferze biznesu I st.: 

harmonogram studiów     ПЛАН ОБУЧЕНИЯ
program studiów (str. 74-105)   ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ

FILOLOGIA ROSYJSKA – przekładoznawstwo II st.: 

harmonogram studiów
program studiów (str. 6-18)

Plany i programy studiów dla rozpoczynających kształcenie od r. akad. 2020/2021

FILOLOGIA ROSYJSKA (oferta dla kandydatów rozpoczynających nauczanie j. rosyjskiego od podstaw):

harmonogram studiów
program studiów (str. 7-38) 

FILOLOGIA ROSYJSKA (oferta dla kandydatów ze znajomością j. rosyjskiego):

harmonogram studiów    ПЛАН ОБУЧЕНИЯ
program studiów (str. 38-72)  ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ

FILOLOGIA ROSYJSKA – komunikacja językowa w sferze biznesu I st.: 

harmonogram studiów     ПЛАН ОБУЧЕНИЯ
program studiów (str. 73-105)  ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ

FILOLOGIA ROSYJSKA – przekładoznawstwo II st.: 

harmonogram studiów
program studiów (str. 6-18)

Plany i programy studiów dla rozpoczynających kształcenie od r. akad. 2019/2020

FILOLOGIA ROSYJSKA (oferta dla kandydatów rozpoczynających nauczanie j. rosyjskiego od podstaw):

plan studiów
program studiów

FILOLOGIA ROSYJSKA (oferta dla kandydatów ze znajomością j. rosyjskiego):

planstudiów   ПЛАН ОБУЧЕНИЯ
program studiów       ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ

FILOLOGIA ROSYJSKA – komunikacja językowa w sferze biznesu I st.: 

plan studiów    ПЛАН ОБУЧЕНИЯ
program studiów      ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ

FILOLOGIA ROSYJSKA – przekładoznawstwo II st.: 

plan studiów
program studiów

Plany i programy studiów dla rozpoczynających kształcenie od r. akad. 2018/2019

FILOLOGIA ROSYJSKA (oferta dla kandydatów rozpoczynających nauczanie j. rosyjskiego od podstaw):

plan studiów
program studiów

FILOLOGIA ROSYJSKA (oferta dla kandydatów ze znajomością j. rosyjskiego):

plan studiów  ПЛАН ОБУЧЕНИЯ
program studiów       ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ

FILOLOGIA ROSYJSKA – komunikacja językowa w sferze biznesu I st.: 

plan studiów    ПЛАН ОБУЧЕНИЯ
program studiów      ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ

FILOLOGIA ROSYJSKA – przekładoznawstwo II st.: 

plan studiów
program studiów