Konkursy grantowe

Aktualne konkursy grantowe:

Narodowe Centrum Nauki

SONATA 18 (https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata18)

Termin składania wniosków do 15 grudnia 2022 roku.

 

POLONEZ BIS 3 (https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/polonez-bis3)
Termin składania wniosków do 15 grudnia 2022 roku.

 

PRELUDIUM BIS 4 (https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludiumbis4)

Termin składania wniosków do 15 grudnia 2022 roku.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – edycja 2022 (https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/programy/naukowcy-program-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej-edycja-2022)

Termin składania wniosków do 20 grudnia 2022 roku.

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej (konkurs SMN18)
(https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-edukacji-i-nauki-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2022-r-konkurs-smn18)
Termin składania wniosków do 31 grudnia 2022 roku.

Narodowe Centrum Nauki

MINIATURA 6 (https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura6)
Termin składania wniosków w systemie OSF do 31 lipca 2022 roku

MAESTRO 14 (https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro14)
Termin składania wniosków do 15 września 2022 roku.

SONATA BIS 12 (https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis12)
Termin składania wniosków do 15 września 2022 roku.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Program Współpracy Polsko-Ukraińskiej (https://www.fnp.org.pl/oferta/program-wspolpracy-polsko-ukrainskiej)
Termin składania wniosków do 30 września 2022 roku.

Ministerstwo Edukacji i Nauki

NAUKA DLA SPOŁECZEŃSTWA (https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-dla-spoleczenstwa–nowy-program-ministra-edukacji-i-nauki) 

 Nabór wniosków do programu prowadzony jest w trybie ciągłym