Konkursy

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku za zgodą JM Rektora i Rady Wydziału ogłasza konkursy na stanowisko:

 

Brak konkursów w toku.


Dokumenty do pobrania:

Wyniki konkursów: