Kontakt

Strona główna   /  Kontakt

Wydział Filologiczny

Adres: Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
Email: filolog@uwb.edu.pl

Dyrektor administracyjny

mgr Bożena Poniatowicz  p. 81
tel. 85 745 74 81, b.poniatowicz@uwb.edu.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do czwartku 7.30–15.00, piątek 8.00–14.00

Systemy informatyczne

Obsługa Planisty w systemie USOS

mgr Ewa Zalewska
tel. 85-745 74 58 p.77, e.zalewska@uwb.edu.pl
Godziny pracy: poniedziałek, środa 7.30–15.00, piątek 8.00–14.00

Informatyk-Laboratoria językowe i komputerowe

mgr Jarosław Kuźmicki – informatyk.
tel. 85-745 74 58, p.32 Liniarskiego 3, j.kuzmicki@uwb.edu.pl
Godziny pracy: poniedziałek, środa 8.00–15.30, piątek 8.00–14.00

Administrator strony

dr Paweł Dziedziul
kontakt: filolog@uwb.edu.pl

 

Dziekanat

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek  09.30-13.30
(w środy dziekanat nieczynny)

Kierownik dziekanatu

mgr Anna Skrodzka – p. 85
tel. 85 745 74 85a.skrodzka@uwb.edu.pl

Kierunek: filologia, moduł specjalizacyjny: filologia rosyjska (od podstaw); filologia rosyjska (ze znajomością); filologia angielska z językiem niemieckim; filologia rosyjska – komunikacja językowa w sferze biznesu; filologia rosyjska – przekładoznawstwo; język angielski z językiem rosyjskim; język angielski z językiem hiszpańskim

mgr Marlena Hryniewicka –  p. 87

tel. 85 745 74 70marlena.hryniewicka@uwb.edu.pl

Kierunek: filologia, moduł specjalizacyjny: filologia angielska; filologia angielska z elementami translatoryki; Studia Podyplomowe Logopedyczne; Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa; filologia obca nauczycielska

mgr Marta Bulwin  p. 86
tel. 85-745 74 31, m.bulwin@uwb.edu.pl

Kierunek: filologia polska; moduł specjalizacyjny: filologia francuska (od podstaw); język francuski (od podstaw) z angielskim – profil tłumaczeniowy; język francuski stosowany, z hiszpańskim; filologia polska nauczycielska

mgr Danuta Muszyńska p. 87

tel. 85-745 74 41, d.muszynska@uwb.edu.pl

Pomoc materialna, Stacjonarne studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa

mgr Anna Szawel – samodzielny referent. p. 85
tel. 85-745 74 60, a.szawel@uwb.edu.pl

Sekretariaty

Sekretariat ogólny Wydziału Filologicznego; sprawy Dziekana głównego i Prodziekana ds. Współpracy Międzynarodowej

mgr Joanna Suchodolska – p. 83
tel. 85 745 74 46filolog@uwb.edu.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do czwartku 7.30–15.00, piątek 8.00–14.00

Sekretariat ds. dydaktycznych; sprawy Prodziekana ds. Dydaktycznych i Prodziekana ds. Strategii Rozwoju

mgr Joanna Czeszkiewicz – p. 77
tel. 85 745 74 68, j.czeszkiewicz@uwb.edu.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do czwartku 7.30–15.00, piątek 8.00–14.00

Sekretariat ds. publikacji naukowych
mgr Jolanta Żochowska
tel. 85 745 74 65, p. 12 (ul. Liniarskiego)
j.kudrawiec@uwb.edu.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do czwartku
7.30–15.00, piątek 7.30–13.30

Sekretariat Kolegium Językoznawstwa
mgr Elżbieta Kołakowska  p. 69
tel. 85 745 74 50kj.filologia@uwb.edu.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do czwartku
7.30–15.00, piątek 8.00–14.00

Sekretariat Kolegium Literaturoznawstwa

mgr Monika Lickiewicz  p. 90

tel. 85 745 74 54kl.filologia@uwb.edu.pl
Godziny pracy: poniedziałek, środa 8.00–15.30, piątek 8.00–14.00

Archiwum

dr Natalia Szabołtas  p. 56
tel. 85 745 74 64