mgr Alina Suchowilska-Geniusz

Pracownicy Kolegium Językoznawstwa

mgr Alina Suchowilska-Geniusz

KATEDRA LEKSYKOLOGII I PRAGMALINGWISTYKI
ZAKŁAD TRANSLATORYKI I DYDAKTYKI JĘZYKÓW OBCYCH

      Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1p. 53a
      a.geniusz@uwb.edu.pl
     85 745 74 59