mgr Anna Siedlecka-Karny

Pracownicy Kolegium Językoznawstwa

mgr Anna Siedlecka-Karny

KATEDRA JĘZYKOZNAWSTWA SLAWISTYCZNEGO
ZAKŁAD JĘZYKOZNAWSTWA INTERKULTUROWEGO I GLOTTODYDAKTYKI

      Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, p. 53A
      a.karny@uwb.edu.pl
      85 745 74 59

Pracownicy Kolegium Językoznawstwa