Pełnomocnicy Dziekana Wydziału Filologicznego

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Filologicznego UwB ds. kierunku Filologia: moduły rusycystyczne

dr Anna Romanik
a.romanik@uwb.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych

dr Robert Szymula,
r.szymula@uwb.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. promocji

dr hab. Monika Bednarczuk,
m. bednarczuk@uwb.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Filologicznego UwB ds. kierunku Filologia polska

dr hab. Piotr Stasiewicz 
piotr.stasiewicz@uwb.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Filologicznego UwB ds. kierunku Filologia: moduły neofilologiczne

dr Beata Wyszyńska
b.wyszynska@uwb.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Filologicznego UwB ds. kierunku Filologia: moduły rusycystyczne

dr Anna Romanik
a.romanik@uwb.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych

dr Robert Szymula,
r.szymula@uwb.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. promocji

dr hab. Monika Bednarczuk,
m. bednarczuk@uwb.edu.pl