Praktyki studenckie

Strona główna   /  Praktyki studencie

Opiekunowie praktyk zawodowych 2022/2023

a) moduły rusycystyczne I i II st.

studia I stopnia: filologia rosyjska od podstaw, filologia rosyjska – komunikacja językowa w sferze biznesu, filologia rosyjska ze znajomością języka rosyjskiego, studia II stopnia: filologia rosyjska – przekładoznawstwo, filologia obca nauczycielska (moduł specjalizacyjny filologia rosyjska; praktyki z grupy zajęć filologicznych)

dr Joanna Borowik

studia II stopnia: filologia obca nauczycielska, moduł specjalizacyjny filologia rosyjska (praktyki z grupy zajęć pedagogiczno-psychologicznych)

b) moduły neofilologiczne I i II st.

studia I stopnia: filologia angielska z językiem niemieckim/ filologia angielska z z językiem hiszpańskim/ filologia angielska z z językiem rosyjskim oraz studia II stopnia: filologia angielska z elementami translatoryki

studia I i II stopnia: filologia angielska

studia II stopnia: filologia obca nauczycielska (moduł specjalizacyjny filologia angielska; praktyki z grupy zajęć filologicznych)

studia I stopnia wszystkie filologie francuskie

dr Joanna Borowik

studia II stopnia: filologia obca nauczycielska, moduł specjalizacyjny filologia angielska (praktyki z grupy zajęć pedagogiczno-psychologicznych)

c) filologia polska I st. i filologia polska nauczycielska II st.

studia I stopnia: filologia polska

studia II stopnia: filologia polska nauczycielska (praktyki z grupy zajęć polonistycznych)

dr Joanna Borowik

studia II stopnia: filologia polska nauczycielska (praktyki z grupy zajęć pedagogiczno-psychologicznych)

Opiekunowie praktyk studenckich 2021/2022

Filologie angielskie
mgr Anna Dziok-Łazarecka

Filologia angielska z językiem
niemieckim / z językiem hiszpańskim / z językiem rosyjskim, 
filologia angielska z elementami translatoryki
mgr Agnieszka Jelska-Cydzik

Filologia francuska (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego),
język francuski (od podstaw) z angielskim – profil tłumaczeniowy (1),
Filologia, język francuski stosowany, z hiszpańskim (2)

mgr Magdalena Aleturowicz

Filologia polska
dr Elżbieta Jurkowska

Filologie rosyjskie
dr Anna Alsztyniuk
dr Katarzyna Grabowska

Filologia obca nauczycielska (moduł specjalizacyjny_1 Filologia angielska)
dr. Joanna Borowik 
– praktyki z grupy zajęć pedagogiczno-psychologicznych
dr Anna Sańczyk-Cruz – praktyki z grupy zajęć filologicznych

Filologia polska nauczycielska
dr. Joanna Borowik – praktyki z grupy zajęć pedagogiczno-psychologicznych
dr Szymon Trusewicz – praktyki z grupy zajęć polonistycznych