Prof. dr hab. Elżbieta Awramiuk

Pracownicy Kolegium Językoznawstwa

Prof. dr hab. Elżbieta Awramiuk

KATEDRA JĘZYKOZNAWSTWA PORÓWNAWCZEGO I STOSOWANEGO
KIEROWNIK ZAKŁADU STOSOWANEGO JĘZYKOZNAWSTWA POLONISTYCZNEGO

      Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1 p. 142
      e.awramiuk@uwb.edu.pl
      85 745 74 54